Mårslet Skole

Fra AarhusWiki
Mårslet Skole 1886. Lærer N. J. Laursen Nordvig med sin familie og skolens elever.

Det var formentlig i 1720´erne, Mårslet fik sit første skolehus. Godsejeren på Vilhelmsborg, baron Christian Güldencrone, havde ansat den læsekyndige Jens Rasmussen som skoleholder, og det var med ham, den stråtækte skole kom til byen. Den lå ved nuværende Banevej, skråt over for kirken mellem Bomgården og Borregården, og her fungerede det tofløjede hus som byens skole indtil 1885, da det blev nedrevet og afløst af en ny og mere tidssvarende skole på samme sted. Hørret havde da for længst fået egen skole, men i Langballe byggede Mårslet Sogneråd først nu og samtidig med byggeriet i Mårslet en skole, som med sin placering i den sydlige del af sognet kom til at betjene Moesgård herregård og Vilhelmsborg foruden naturligvis Langballe frem til 1969, da den blev nedlagt. Hørret Skole havde lidt samme skæbne i 1949, og Mårslet Skole ved Banevej havde endnu tidligere, allerede i 1931, måttet se sig distanceret af nye tiders ideer og behov. Skolen på trekanten mellem Testrupvej og Obstrupvej blev indviet 28. april 1931, mens den kommunale administration overtog den forladte skole inde i byen, som i en senere runde, efter kommunesammenlægningen i 1970, fik tillagt ny værdighed ved at blive indrettet til beboerhus under navnet Borgerhuset.

Ved skolejubilæet i april 1981 kunne daværende skoleinspektør Jørgen Brandt Lassen se tilbage på de store skoleudvidelser i 1966/67, 1970 og 1977/78 og notere sig, at de 132 elever og 3 lærere i 1931 var blevet til 633 elever og 41 lærere i jubilæumsåret. Fra oprindelig at have haft fem klasser var skolen vokset til at have ikke mindre end 32, og alligevel faldt festtalens ord således: Den gamle præsentable del af Mårslet Skole, nærmere betegnet den smukke, symmetriske bygning, der vender sit ansigt ud mod lindealléen ved Testrupvej, fejrer sit 50 års jubilæum … !

I skoleåret 2000/01 har Mårslet Skole 703 elever på klassetrinene fra børnehave- til 10. klasse med 198 børn i ”Trekanten”, hvilket vil sige skolefritidsordningen.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Mårslet Skole. Festskrift i anledning af 50 års-jubilæet. 1931-1981. 1981. Bestil materiale
  • Mårslet - Her hvor vi bor. 23 lokalhistoriske artikler fra Mårslet sogn. 1992. Bestil materiale