Hørret Skole

Fra AarhusWiki

Det var godsejeren på Vilhelmsborg, der bekostede opførelsen af den første skole i Hørret. I forbindelse med skoleloven af 1814 oprettedes der i Mårslet Sogn et nyt skoledistrikt, og uanset det blev benævnt Langballe Skoledistrikt, kom den nye skole til at ligge i Hørret. Den blev bygget i 1827 som en lille trelænget gård med tilhørende landbrug. Den var beliggende i byens udkant mod nord, og skolen på nuværende Hørret Byvej 27 kom til at fungere indtil 1903, da et nyt skolehus på Hørret Byvej 15 blev taget i brug. Den gamle skole blev opretholdt som landbrugsejendom indtil 1973, da gården nedbrændte.

I den nye skole var der skolestue mod vest og lærerbolig mod øst. Der var to klasser, en for de små og en for de store. Betteklassen mødte fire af ugens dage fra 8 til 12, mens de store ikke alene gik i skole hver eftermiddag, men også om formiddagen tirsdag og fredag, som var faste fridage for de små. Som tiden gik, blev antallet af elever mindre og mindre, og i 1949 var det slut. Sammen med deres lærer, Axel Jul Christensen, som havde været ved skolen siden 1938, var eleverne i Hørret henvist til at fortsætte skolegangen i Mårslet Skole.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Mårslet - her hvor vi bor. Om landsbyen Hørret. September 2000 Bestil materiale