Langballe Skole

Fra AarhusWiki

Skoleloven af 1814 gav nok Langballe et skoledistrikt af navn, men ingen skole af gavn. Det blev Hørret, som løb med gevinsten, og det skulle vare længe, før folkene i Langballe for alvor gav lyd fra sig i skolesagen. Vi skal helt frem til 1870´erne, og det er naturligvis en Langballe Skole, der står på dagsordenen. I første omgang blev det til, at sognerådet ydede støtte til en privat skole i det nærliggende Moesgård Huse, men fra 1885 var der offentlig skole i Langballe. Den lå på den vestlige side af landevejen på strækningen mellem Skåde og Beder, og foruden selve skolebygningen var der fritliggende gymnastikhus og (i hvert fald senere) lærerbolig. Med kun 16 elever fordelt på de fem første klassetrin i skoleåret 1968/69 besluttedes det med forældrenes tilslutning at nedlægge Langballeskolen med udgangen af juli 1969, og lærer Olaf Stær lod sig sammen med børnene overføre til skolen i Mårslet. Ved en senere udvidelse af vejen mod Odder blev det gamle skolehus revet ned, men på adressen Oddervej 314 kan man stadig se gymnastiksalsbygningen med velbevaret inventar og lærerboligen som en del af TAMU-Centret (Træningsskolernes Arbejdsmarkedsuddannelser)

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon