Jens Rudolf Fanger (1889-1958)

Fra AarhusWiki
Jens Rudolf Fanger

Civilingeniør Jens Rudolf Fanger, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1929 - 31. marts 1954 Borgerlig Fællesliste senere Det Konservative Folkeparti. Rådmand 1950-54.

Født 11. januar 1889 i Keldby sogn, Maribo amt, død 15. april 1958 i Aarhus.

Forældre: Gårdejer Lars Peter Jensen og hustru Anna Sofie Andreasen. Gift 7. november 1917 i Aalborg med tandlæge Anna Elisabeth Friis-Nielsen, født 23. august 1886 i Kjellerup, Hørup sogn, Viborg amt, død 7. august 1963 i Aarhus, datter af dyrlæge Peter Friis Nielsen og hustru Jonna Alfrida Gonradt-Eberlin.


Karriere

Efter præliminæreksamen fra Magleby Realskole 1907 og polyteknisk adgangseksamen 1908 blev Fanger cand.polyt. (bygningsingeniør) i 1914. Han var efterfølgende ansat som ingeniørassistent hos Nyeboe & Nissen i København i 1914, ved Vandbygningsvæsenet ved Hvide Sande 1914-15 og ved Hedeselskabet i Viborg 1915, inden han i 1916 kom til Aarhus som ingeniør ved Jydsk Telefon A/S, hvor han var afdelingsingeniør 1930-51. Som følge af sine politiske interesser var Fanger medlem af bestyrelsen for Aarhus Konservative Vælgerforening fra 1920'erne til 1954. Fra 1927 til 1929 var han repræsentant for Aarhus i Ingeniørforbundet af 5. marts.

Politik

I 1929 blev Fanger indvalgt i byrådet på en fælles borgerliste, mens han ved alle følgende valg blev valgt på konservative lister. I byrådsarbejdet blev han straks medlem af lønningsudvalget og hurtigt af budgetudvalget, to af byrådets betydeligste udvalg før magistratsordningen, og han blev snart en drivende kraft ved opstillingen af byens årlige budgetter. Fra 1934 var han næstformand for den konservative gruppe, og i 1950 blev han rådmand for magistratens 5. afd.  (de kommunale værker og sporvejene).

Uden for byrådet var Fanger medlem af bestyrelserne for A/S Danske Gasværkers Tjære-Kompagni 1938-58, for Danske El-værkers Forening 1947-54 og for Kommunernes Kulkontor 1953-58. Desuden var han formand for bestyrelserne for A/S Århus Emballagefabrik 1930-58 og for A/S Sostrup Gods 1947-58.

»Fanger var ikke nogen god taler. I byrådssalen sagde han helst mindst muligt. Til gengæld blev der lyttet til ham i udvalgene, hvor sagligheden gerne er ene om at føre ordet«. Privat var han en »munter jagtkammerat, bridgespiller og selskabsmand«. - Ridder af Dannebrog.

Andre poster

Fanger, der siden 1933 havde været medlem af bestyrelsen for Gudenåcentralen, deltog meget aktivt i forhandlingerne om Midtkrafts dannelse, og han blev naturligt selskabets første formand i 1950. Det store arbejde med Midtkraft lagde i høj grad beslag på Fangers beslutsomhed og handlekraft. De tekniske og navnlig økonomiske vanskeligheder med store overskridelser i de første år sled stærkt på Fanger, og kritikken af dispositionerne var medvirkende til, at han ikke ønskede genopstilling i 1954, og til, at han samtidig nedlagde sine politiske tillidsposter. Han forblev dog som formand for Midtkraft til sin død, men fungerede ikke det sidste par år. Den 30. januar 1958 blev Fanger æresmedlem af Århus konservative Vælgerforening.

Medlem af eller repræsentant i...

Litteratur og Kilder