Jacob Davidsen (1791-1861)

Fra AarhusWiki
Jacob Davidsens gravsten, som han deler med sin bror, Levin Davidsen, på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der:

"Levin Davidsen.
DØD D. 27 JUNI 1859,
78 AAR.
Jacob Davidsen.
DØD D. 26 JUNI 1861,
70 AAR."

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Jacob Davidsen var købmand i Aarhus og en del af byens jødiske mindretal i 1800-tallet.

Født ca. 1791, død den 26. juni 1861 i Aarhus.

Søn af David Isaac og Rachel Cohen, der fik 11 børn sammen.

Jacob Davidsen blev aldrig gift, men fik et uægte barn med Doris Marcussen i 1834. Barnet var en pige, der kom til at hedde Ester Davidsen, men hun døde allerede i 1835, 1½ år gammel.

Familie

Forældrene var indvandret til Fredericia fra Hamborg, hvor nogle af børnene tilsyneladende var født. Faderen døde i år 1800, men moderen drev hans købmandsforretning videre med hjælp fra to af sønnerne. I folketællingen i 1801 er de anført som boende i Gothersgade i Fredericia.

Flere af brødrene i søskendeflokken begyndte fra 1799 at flytte til Aarhus, hvor de slog sig ned som købmænd. Blandt disse var Isaac, Levin og Bendix Davidsen, der alle tog borgerskab i byen. Jacob Davidsen flyttede også til Aarhus, men det ser ikke ud til, at han tog borgerskab.

Købmand i Aarhus

De første spor efter Jacob Davidsens tilstedeværelse i Aarhus er, at han i 1831 var indblandet i en retssag i byen, og at han i 1834 levede som handelsbetjent ved brændevinsbrænder Niels Iwersen i Mejlgade 43. I 1840 boede han på Store Torv 8, hvor han efter alt at dømme logerede hos matriklens ejer. På dette tidspunkt var han blevet købmand og havde muligvis fået sin egen forretning. Kort tid efter flyttede han til Volden, hvor han i 1845 logerede hos skræddermester Carl Grouleff i nr. 16.

Han ser dog ud til igen at være flyttet forholdsvis hurtigt derefter, da det i 1849 blev bekendtgjort, at han havde en ejendom på Badstuegade 12-14, og at den var blevet sat til salg. Mellem 1845 og 1849 må han altså også have fået penge nok til at købe sit eget hjem frem for at logere ved andre. Han fik solgt ejendommen på Badstuegade til melhandler Peder Balle, men blev boende på adressen, der også rummede flere andre familier.

Fattiglem ved Vor Frue Kloster

Jacob Davidsen kom på trods sin købmandsforretning i økonomiske vanskeligheder, og i folketællingen fra 1860 er listet som fattiglem ved Fattigstiftelsen ved Vor Frue Kloster. Han kom dermed til at lide omtrent samme skæbne som sin bror, Levin Davidsen, der også endte i fattigdom.

Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor Jacob Davidsen endte som fattiglem. En del af forklaring kan muligvis være, at han i 1831 tabte en retssag mod bomuldsvæversvend Niels Liisberg, som han skulle have gjort "fornærmelige Udladelser" mod. Som straf måtte han trække sine udmeldinger tilbage og betale for sagens omkostning. I 1847 befandt han sig i omtrent samme situation, da han tabte en retssag, der blev anlagt mod ham af Sine Marie Nielsdatter, enke efter Anders Hals. Hun anklagede ham for at have gjort udtalelser, der kunne "... komme Klagerinden til Skade paa Ære, Navn og Rygte...". Jacob Davidsen blev dømt til at betale Aarhus Købstads Fattigkasse fem rigsbankdalere samt sagens omkostning. Det kan have været en betragteligt økonomisk slag for ham, og det er muligt, at han ikke har kunne komme på fode igen efterfølgende.

Det kan desuden formodes, at hans økonomiske situation var årsagen til, at han måtte sælge sin ejendom på Badstuegade i 1849. Det ser dog ud til, at han alligevel fik problemer med sin boligsituation, da ejendommen - som han stadig boede i, selvom den var solgt - kom på offentlig auktion i 1850. Herefter må den have fået nye ejere og lejere, og Davidsen har formodentlig skulle søge efter et andet sted at bo uden at have ret mange penge på lommen.

Jacob Davidsen døde den 26. juni 1861, 70 år gammel. Han blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken. Her deler han gravsten med sin bror, Levin Davidsen.

Se også

Jacob Davidsen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Jacob Davidsen

Litteratur og kilder