Hans Frederik Madsen (1896-1946)

Fra AarhusWiki
Hans Frederik Madsen

Kontorbestyrer Hans Frederik Madsen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1933 - 5. maj 1943 for Socialdemokratiet.

Født 3. juni 1896 i Aarhus, død 22. marts 1946 i Aarhus. Forældre: Opsynsmand Mads Christian Madsen og hustru Thyra Sigsgaard. Gift 1. gang med Klara Nordmand. Gift 2. gang 26. januar 1923 i Aarhus med fhv. kassererske Bertha Marie Edvarda Distler, født 29. november 1897 i Aarhus, datter af possementmager Otto Distler og hustru Marie Møller.

Uddannelse og karriere

Madsen var født og opvokset i Aarhus. Efter i 1911 at have afsluttet sin skolegang i Nørrebrogades Skole blev han udlært som typograf. Han sluttede sig tidligt til arbejderbevægelsen og allerede som 14-årig lærling meldte han sig ind i Socialdemokratisk Ungdomsforbund. Efter i 1916-17 at have arbejdet i Norge som trykker og journalist ved »Tiden« i Arendal var han 1918-19 agitator i Socialistisk Ungdomsfront. Derpå arbejdede han ved sit fag og var trykker 1919 ved Viborg Folkeblad og 1920-29 ved Demokraten i Aarhus. I 1920'erne var han i flere perioder næstformand for typografernes fagforening i Aarhus, sidst 1926-29. Fra 1925 og en årrække frem var han lærer ved Århus Arbejderskole.

Foreningslivet

Også afholdsbevægelsen havde i en årrække en fortræffelig arbejdskraft i Madsen, der i en kort periode omkring 1930 var formand for De samvirkende Afholdsforeninger i Aarhus. I 1929 blev Madsen kontorbestyrer ved Arbejdsanvisningskontoret for Aarhus og Skanderborg amter. I denne stilling udførte han et stort og fra alle sider højt værdsat arbejde, og ved sin død var han øverste tillidsmand for anvisningskontorernes ledere i Danmark.

Politik

Efter ungdomstiden fortsatte Madsen partiarbejdet i Socialdemokratiet. I en årrække var han medlem af bestyrelsen for Socialdemokratisk forening, søndre kreds, og i et par år indtil 1944 var han formand. Han blev også valgt ind i byrådet, hvor han sad fra 1933 til 1943, da han ikke var genopstillet.

Madsen og Rudolf Steiner

Uden for det daglige arbejde var Madsens største interesse antroposofien. I en ung alder blev han grebet af dr. Rudolf Steiners åndsvidenskabelige ideer, og i 1920 stiftede han Antroposofisk Selskab Aarhus, som han var formand for fra stiftelsen til sin død. Ved sin død havde han også i mange år været næstformand for Antroposofisk Selskab i Danmark. Madsen døde af hjertelammelse i 1946 kun 49 år gammel.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder