Grønløkkeskolen

Fra AarhusWiki

Kør ud ad Christian X´s Vej og fortsæt gennem Slet ad Gammel Horsens Landevej. I krydset ved Tranbjerg Kirke kan der køres til venstre ad Torve Allé og til højre ad Grønløkke Allé. Næsten som naboer og i kun en kilometers afstand fra hinanden ligger i retning af Hørret og Mårslet Tranbjerg Skole og i retning af Kolt og Hasselager Grønløkkeskolen. Tranbjerg Skole, som oprindelig hørte til i Holme-Tranbjerg Kommune, er den gamle skole og i henseende til elevtal den største. Grønløkkeskolen blev bygget i årtiet efter kommunesammenlægningen i 1970, taget i brug i 1976, indviet i november 1980 og har som naboskolen eleverne fordelt på klassetrin fra børnehave- til 10. klasse. Skolens elevtal i 1989 var 499, i skoleåret 2000/01 er der indskrevet 479 elever ved skolen. I skolefritidsordningen, ”Stubben”, der har til huse i en tilbygning fra 1994/95, er der 113 børn.

Grønløkkeskolen er tegnet af Stadsarkitektens Kontor og bygget efter modulprincippet, som indebærer, at skolen kan udbygges modul for modul i takt med elevtallet, og således at skolen til enhver tid kan fungere optimalt. Ved indvielsen fandt rådmand Thorkild Simonsen (1926-2022) under henvisning hertil grund til at betegne Grønløkkeskolen som kommunens idealskole.


AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Gr%C3%B8nl%C3%B8kkeskolen

Litteraur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon