Grønløkkeskolen

Fra AarhusWiki

Kør ud ad Christian X´s Vej og fortsæt gennem Slet ad Gammel Horsens Landevej. I krydset ved Tranbjerg Kirke kan der køres til venstre ad Torve Allé og til højre ad Grønløkke Allé. Næsten som naboer og i kun en kilometers afstand fra hinanden ligger i retning af Hørret og Mårslet Tranbjerg Skole og i retning af Kolt og Hasselager Grønløkkeskolen. Tranbjerg Skole, som oprindelig hørte til i Holme-Tranbjerg Kommune, er den gamle skole og i henseende til elevtal den største. Grønløkkeskolen blev bygget i årtiet efter kommunesammenlægningen i 1970, taget i brug i 1976, indviet i november 1980 og har som naboskolen eleverne fordelt på klassetrin fra børnehave- til 10. klasse. Skolens elevtal i 1989 var 499, i skoleåret 2000/01 er der indskrevet 479 elever ved skolen. I skolefritidsordningen, ”Stubben”, der har til huse i en tilbygning fra 1994/95, er der 113 børn.

Grønløkkeskolen er tegnet af Stadsarkitektens Kontor og bygget efter modulprincippet, som indebærer, at skolen kan udbygges modul for modul i takt med elevtallet, og således at skolen til enhver tid kan fungere optimalt. Ved indvielsen fandt rådmand Thorkild Simonsen under henvisning hertil grund til at betegne Grønløkkeskolen som kommunens idealskole.

Litteraur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon