Tranbjerg Skole

Fra AarhusWiki
Tranbjergs "gamle" skole, på bakken ved kirken 1905.

Under enevælden talte man i kancellierne i hovedstaden om danske og latinske skoler. Til de sidste hørte helt tilbage fra højmiddelalderen Aarhus Katedralskole, og da Christian 6. i 1737 udstedte fundats for en ”skoles indrettelse udi Tranbjerg Sogn”, drejede det sig om en dansk skole. Det var en skole for almuens børn, og de skulle først og fremmest lære at læse i Bibelen. Lidt skrivning og regning var heller ikke af vejen, og var det ikke degnen, der underviste, kunne det i stedet være en discipel, d.v.s. en løbedegn, fra latinskolen i Aarhus eller en skoleholder med en hvilken som helst baggrund og uden særlige pædagogiske eller boglige forudsætninger.

Fra 1700-tallets første halvdel var der altså skole i Tranbjerg, og det bekræftes da også af oplysningerne om Tranbjerg i samtlige Trap Danmark-udgaver. Den første skole, givetvis i bindingsværk og stråtækt, har formentlig ligget foran kirken, mellem denne og landevejen omtrent på det sted, hvor den senere, Tranbjerg gamle Skole, blev rejst engang i 1800-tallet.

Der blev bygget om og til mange gange i tidens løb, og i 1928 føjedes til skolen den gymnasiksalsbygning, som længe stod på bakken ved kirken og først blev revet ned i 1999. Da var den nye Tranbjerg Skole på hjørnet af Torve Allé og Østerby Allé, som havde Sahl og Thomsen som arkitekter, for længst taget i brug og indviet. Det skete i henholdsvis 1970 og 1977, og Tranbjerg havde dermed fået en fuldt udbygget 3-sporet skole med, på et vist tidspunkt, over tusinde elever på klassetrin fra børnehave- til 10. klasse. I 1885 havde skolen haft 78 elever, 42 drenge og 36 piger, fordelt på to klasser, og de måtte dengang klare sig med en enkelt skolestue og enelæreren. Senere kom først en andenlærer og siden også en lærerinde til skolen, som sideløbende hermed indrettedes med fire og senere fem klasser for de syv årgange fra 7 til 14. Langt frem i tiden måtte elever, som klarede optagelsesprøven, efter femte klasse flytte til mellemskole- og realafdelingen på Kragelundskolen.

Grønløkkeskolen, som fik sine første elever i 1976, aflastede efterhånden Tranbjerg Skole, som i 1989 havde 637 elever, et tal som i skoleåret 2000/01 er faldet til 541. Skolefritidsordningen omfatter 132 børn.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Jens Mikkelsen og Niels Johansen: Tranbjerg - før og nu. 1984. Bestil materiale

Henvisninger

Netudgave af bogen Tranbjerg - før og nu