Kragelundskolen

Fra AarhusWiki

Luftfotografier af Kragelundskolen taget fra tid til anden gennem det sidste halve århundrede afslører tydeligt, at skolen har været genstand for om ikke årligt tilbagevendende knopskydninger så dog jævnligt forekommende vækstfænomener. Skolen har fra første færd kunnet ses viden om, men fra at være en skole af beskeden størrelse med forholdsvis få facililiteter har den lidt efter lidt udviklet sig til en større skole, der kan imødekomme mange behov. Heraf har nogle og vel de fleste at gøre med den almindelige pædagogiske udvikling, mens andre har deres udspring i teoretiske overvejelser og et praktisk skoleliv, som har haft hjemme på og været kendetegnende for netop Kragelundskolen i perioder af dens hidtidige historie.

Det var i april 1937, sognerådet i Holme-Tranbjerg Kommune besluttede at bygge en ny skole nogenlunde midtvejs mellem de to gamle i Holme og Skåde. Kragelundskolen, tegnet af arkitekt Olaf Sahl og opført til dels som beskæftigelsesarbejde for arbejdsløse, modtog som købstadordnet skole med mellem- og realskole for hele Holme-Tranbjerg Kommune sine første elever 12. oktober 1938, og det første hold af realister sprang ud i april 1944. Senere samme år kunne skolen købe ”Kragereden” ved Tange Sø til brug for ferie- og weekendaktiviteter, og ind under jul 1944, den 15. december, beslaglagde tyskerne Kragelundskolen med ordre om, at alle bygninger skulle være rømmet inden næste dags morgen. Eksamensklasserne nød godt af Forældreskolens gæstfrihed, de øvrige elever spredtes for alle vinde og kom først i gang igen efter juleferien, og det skulle vare helt til 7. januar 1946, før skolens 300 elever og deres lærere kunne vende tilbage til skolen, der efter kapitulationen havde været brugt til internering af flygtninge.

I skoleåret 1966/67 afvikledes den første 10. klasse med 18 elever, idet 40 procent i 9. havde ønsket at fortsætte. Året efter blev skolegårdene ved en iøjnefaldende pionerindsats omdannet til kreative legepladser, og ved samme tid indførtes en skolefritidsordning, hvortil kommunen i 1973 bevilgede en fritidspædagog for en toårig periode, som senere blev forlænget. Ligeledes fra sidst i 60´erne åbnedes skolen for handicappede elever og kørestolsbrugere, bl.a fra ”Solbakken” på Egebæksvej, hvorefter der i 1977 etableredes elevatorer i hoved- og mellembygningen. Skolens arbejde med integrering af handicappede elever resulterede i en rapport, som ikke alene hurtigt blev udsolgt, men også blev oversat til tysk og fransk. Som den første skole i Århus indkøbte Kragelundskolen i midten afr 80´erne en datamat og indvarslede dermed IT-alderen i det århusianske skolevæsen.

Skolens havde i 1970 et elevtal på 775, i 1989 på 577, i 1995 på 525 og i skoleåret 2000/01 på 576 med 175 børn i skolefritidsordningen. 77 eller 13,4 procent af skolens elever er 2-sprogede.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Kragelundskolen 1938-88. 1988. Bestil materiale