Frederiksbroen (ved Immervad)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Frederiks Broen ved Immervad fotograferet omkring 1907.

Frederiksbroen eller Frederiks Bro ligger ved Immervad. Det var den første bro, der blev bygget over Aarhus Å, og den spillede en stor rolle for byens udvikling. Det var nemlig her trafikken mellem nord og syd blev forbundet, og broen skabte derfor en større og bedre sammenhæng i byen. Det resulterede blandt andet i, at området kunne udvikle sig til at blive et vigtigt område for det aarhusianske butiks-og handelsliv.

Efter overdækningen af åen i 1930'erne opførtes en ny bro med samme navn, og i dag kendes Frederiksbroen både som broen ved Immervad og broen på Frederiks Allé, som strækker sig over banelegemerne.

Broens tidligste historie

Affotografering af maleri af Aarhus Å. I midten af billedet ses Frederiksbro ved Immervad. Maleriet stammer fra perioden omkring 1850-1870. Affotograferingen: Hammerschmidt Foto (1892-1987), ca. 1900

Hvornår Frederiks Bro ved Immervad først blev bygget er uklart, men da Brobjerg blev bebygget på sydsiden af åen i 1400-tallet, eksisterede broen. Den har muligvis også været der længe før det.

Tidligere er broen blevet kaldt Brobjerg Bro og fra 1600-tallet til 1824 Basballebroen, opkaldt efter den fremtrædende borgerfamilie Basballe, som havde en gård ved Immervad. I 1824 blev gaden op ad Brobjerg døbt Frederiksgade opkaldt efter Frederiks VI, som besøgte Aarhus. Ved samme lejlighed fik Fredriks Bro sit navn.

Den første Frederiksbro havde formodentlig en betydelig stigning og var udført i tømmer, mens rækværket ligeledes var i træ. Den blev understøttet af pæle, som var forankret i åbunden. Det vides ikke med sikkerhed, om den kunne åbnes, men det antages, at den ikke kunne. Broens stigning var formentlig i stedet skabt, sådan at man fik en større højde til gennemsejling. Ved omdøbningen til Frederiksbroen i 1824 havde man dog brolagt kørebanen for at gøre den mere slidstærk.

De gamle træpæle kunne imidlertid ikke blive ved med at bære belastningen, og i 1839 blev Frederiksbroen atter bygget om efter tegninger af Frederik Møller, bedstefar til C.F. Møller. Kendetegnende for denne nye Frederiksbro var, at det var en buebro af granitkvadre, hvis øvre afslutning blev dannet af elegante rækværk med krydssprosser. Broens kampesten lå med en hvælvet åbning på 24 fod og 10 alen i bredden. Gelænderet var af smedet jern.

Frederiks Bro og Immervad set mod Lille Torv. Foto: Hammerschmidt Foto (1892-1987), 1897, Aarhus Stadsarkiv

En katastrofe, der næsten ødelagde byggeprojektet

I samtidige aviser kunne man læse, at opførelsen af den nye bro næsten var gået galt. Vandstanden i åen steg nemlig pludselig som følge af flere dages stærk regn. Længere oppe ad åen betød det, at mølledammen var ved at gå over sine bredder og ødelægge de beskyttende dæmninger. Mølleren havde været nødt til at åbne for sluserne, og store vandmængder skyllede derfor pludselig ud i åen og frem mod de stilladser, som håndværkerne benyttede. Vandet tog alt med undervejs, og stillads og bolværk ved den nye bro blev revet bort. Bropillerne holdt dog, og vandet løb imidlertid uden om broen.

Livet omkring broen

Th. Thrues Bog- og papirhandel. Immervad 4. 1899 - Foto: danskebilleder.dk

Området omkring Frederiksbroen var og er et pulserende midtpunkt i Aarhus. Broen skabte en sammenhæng i byens centrum, hvilket gav gode forudsætninger for, at et handelsliv kunne blomstre her. Jo større byen blev, des mere liv sås i gaderne ved broen. Særligt på torve-og markedsdage var der mange mennesker, og folk strømmede til områdets butikker og kælderbeværtninger. Frem til slutningen af 1800-tallet fandtes forskellige mindre forretninger i området omkring broen, men i slutningen af 1800-tallet blev disse større og mere specialiseret.

En af de butikker, der lå ved Frederiksbroen i første halvdel af 1800-tallet var Andreas Thomsens forretning med forskellige manufakturvarer. Foruden disse solgte han kaffe, sukker, sirup, te, forskellig slags alkohol, linolie, bleghvidt, skrivepapir, jernplader, tjære og meget mere. Området havde flere klædeforretninger, og C. Hviids salg af "Modepynt" var en af dem. Den lå på Frederiksgade lige ved broen. En anden var J.P. Brændstrup, som blandt andet solgte: "diverse Shawler og Tørklæder i Silke-, Uld- og Bomuld", og i 1848 åbnede A. Dahl en modehandel med salg af blandt andet hatte og kapper.

Tæt ved broen lå desuden en farvergård. Den blev købt af farver Niels Frederik Jahnsen i 1793. I 1824 overtog sønnen Anders Rasmus Jahnsen forretningen, som med enkelte modifikationer fortsatte driften frem til 1875. Et andet farveri, der lå tæt på broen, var A. Jahnsen R. Jahnsen, som fandtes på Store Torv i 1820'erne.

I slutningen af 1800-tallet begyndte man at opføre store, moderne etageejendomme i stedet for de gamle bindingsværkgårde og huse. De mindre farverier, kolonial-og småforretninger blev samtidig erstattet af specialiserede forretninger med store vinduespartier. En af disse var Ludvig Schmidts isenkramforretning, som lå i Immervad i slutningen af 1800-tallet. En anden var Th. Thrues boghandel på Immervad 4, som han overtog i 1858. I 1876 opførte han en ny bygning, hvor han indrettede stilfulde, smukke lokaler og store butiksvinduer.

At Frederiksbroen forbandt Immervad med Frederiksgade betød, at det florerende butiks-og handelsliv kunne sprede sig til begge sider af åen, sådan som det også ses i dag.

Broen blev fjernet og en ny kom til

Frederiksbroen fra 1839 nåede næsten at ligge i byen i 100 år, før den blev nedtaget i 1932 i forbindelse med overdækningen af Aarhus Å og etableringen af Åboulevarden. I forbindelse med nedtagningen blev broelementerne der var udformet som granitkvadre gemt og registreret i tilfælde af at broen på et tidspunkt skulle genopføres. Dette blev overvejet ved frilægningen af Aarhus Å i 1990'erne og 2000'erne, men blev aldrig realiseret. I stedet blev de sidste tilbageværende rester af broen fjernet i 2005-2006. Det havde vist sig, at det ville blive svært at anvende den gamle bro, og i stedet opførte man en helt ny, moderne konstruktion.

Se også

Frederiksbroen på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=108119

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Frederiksbroen er en del af WaVE kulturarvsområdet Aarhus Å fra Brabrand Sø til Mindet.

Litteratur og kilder

  • Århus Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer i den indre by, magistratens 2. afdeling, stadsarkitektens kontor, 1984
  • Bernhardt Jensen, Fra Åhavnen til Fiskerhuset, Aarhus Havn, 1978
  • Frilægning af Århus Å - Immervad - Slusebroen. Mindebrogade - Havnen. Magistratens 2. Afdeling. Februar 2004
  • Fode, Henrik, Århus Å: natur og mennesker. [1. oplag]. Århus: Århus Byhistoriske Fond, 2009
  • Jyllandsposten (1838-1841), 3. december 1839, s.3
  • Sejr, Emanuel, Gamle Århusgader Bind 1, Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1960
  • Århus Stiftstidende, 23.04.1819, 04.09.1896, 15.02.1828, 27.04.1842, 03.06.1840
  • Aarhus Byrådsforhandlinger 04.07.1872