Enhedslisten

Fra AarhusWiki

Enhedslisten har ikke nogen lang historie i dansk politik. Enhedslisten blev dannet i 1989 som en landspolitisk valgplatform for venstrefløjspartierne til venstre for Socialistisk Folkeparti. Enhedslisten bestod dengang af en række selvstændige partier, Venstresocialisterne (VS), Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) og Socialistisk Arbejderparti (SAP), som gik til valg under den samlende paraply – Enhedslisten. Årsagen til alliancen mellem disse partier, som historisk set har været uenige både om forståelsen af et socialistisk idealsamfund og om vejen dertil, var en vigende vælgertilslutning til partierne på den yderste venstrefløj.

I takt med at problemerne i Østeuropa og Sovjetunionen blev tydelige op gennem 1980erne mistede den yderste venstrefløj tilslutning blandt vælgerne. Hverken DKP eller VS kom i Folketinget ved valget i 1987, og det såkaldte ’Atomvalg’ året efter viste med alt tydelighed den manglende opbakning i befolkningen. De to partier opnåede blot 1,4% af stemmerne, tilsammen! Man erkendte, at man trods forskelligheder stod stærkest samlet, hvilket altså førte til dannelsen af Enhedslisten. Også andre mindre venstrefløjspartier som Kommunistisk Arbejderparti (KAP) har sluttet sig til Enhedslisten. Efterhånden som de gamle partier faldt fælles fodslag – danskernes nej til Mastricht-traktaten i 1992 var et afgørende punkt – smeltede Enhedslisten sammen og optræder i dag som et egentligt politisk parti med eget program og vedtægt.

Aarhus blandt de første

Den politiske venstrefløj i Aarhus har spillet en væsentlig rolle i Enhedslistens etablering. Allerede i 1986, altså tre år før Enhedslisten blev en landspolitisk realitet, var forløberen ’Den Rød-Grønne Fællesliste’ at finde på stemmesedlen til kommunalvalget. Blandt kandidaterne på listen var flere fra den gamle garde i både VS og DKP. En vigende vælgertilslutning til specielt DKP var den væsentligste forklaring på den tidlige alliance i Aarhus. En anden var, at de reformvenlige vinde, som med Michael Gorbatjovs indsættelse som Sovjetunionens leder, blæste fra øst, forandrede klimaet på venstrefløjen og gjorde et samarbejde til en mulighed. Navnet ’Den Rød-Grønne Fællesliste’ signalerede, at listen også prioriterede den grønne miljødagsorden højt. På dette tidspunkt var det noget ganske nyt.

Enhedslisten i byrådet

Den Rød-Grønne Fællesliste blev repræsenterede i byrådet ved valget i 1986. Listens første medlem var den tidligere VS'er Leif Gjørtz Christensen. Fra 1990 til 1993 var listen repræsenteret med to byrådsmedlemmer, mens man sidenhen har haft et medlem af byrådet. I den seneste periode har folkeskolelærer Jette Jensen repræsenteret Enhedslistens i byrådet.

Borgmesteren ude af spillet

Enhedslisten var en af medarkitekterne i et af de mest opsigtsvækkende forlig i den nyere politiske historie i Aarhus. I samarbejde med SF, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, som egentlig var støtteparti for venstreborgmester Louise Gade, indgik Enhedslisten i 2002 et budgetforlig uden om borgmesteren. Amaliegadeforliget blev det historiske forlig døbt. Det fik navn efter LO’s lokaler i Amaliegade, hvor de afgørende forhandlinger havde fundet sted. Forliget betød, at den øverst politiske ansvarlige, borgmester Louise Gade, ikke havde indflydelse på, hvordan kommunens budget blev fordelt. De fire partier havde forhandlet i al ubemærkethed, og til trods for deres store politiske forskelle, var de nået frem til fælles forståelse og enighed. Udsigten til indflydelse og en stor politisk sejr fungerede som motivationsfaktor, når de mange store knaster skulle høvles væk. På det første møde i budgetforhandlingerne kunne de fire partier præsentere en underskrevet budgetaftale for den forbavsede borgmester. Aftalen indebar, at Louise Gade, som havde regnet med bredt forlig med hende for bordenden, blev, sammen med Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, reduceret til blot at få indflydelse på fordelingen af midler til emner såsom vedligeholdelse af veje og nye busbaner.

Medlemmer i byens råd

År Navn
1994 - 1997, 1998 - 2001 Søren Egge
2002 - 2009, 2018 - Keld Hvalsø
2010 - 2014 Jette Jensen
2018 - Lone Norlander Smith
2014 -2018 Maria Slot
2014 -2018 Peter Hegner Bonfils

Litteratur og kilder

  • Politik - hvorfor egentlig, af Viggo Jonasen, kandidat for de Rød-Grønne i Aarhus, Jyllands-Posten 12. december 2013
  • Historisk forlig uden borgmesteren, af Michael Schrøder og Henrik Vinther Olesen, Jyllands-Posten 13. september 2002
  • Udskiftninger på venstrefløjen
  • Borgere i byens råd