Dansk Folkeparti

Fra AarhusWiki

Dansk Folkeparti er det yngste parti i Aarhus Byråd. Partiet blev dannet i 1995, da Pia Kjærsgaard sammen med tre andre brød med Fremskridtspartiets folketingsgruppe. Med de fire repræsentanter i folketinget havde det nye parti allerede fra begyndelsen en solid base med god mulighed for eksponering. Til at begynde med var partiet landspolitisk funderet, men efterhånden skød lokalafdelinger op rundt om i landet.

Flyvende start

Et par måneder inde i 1996 var lokalafdelingen i Aarhus en realitet. Birthe Skaarup, som allerede på dette tidspunkt var en garvet lokalpolitiker med sæde i både byråd og amtsråd, var sprunget fra Fremskridtspartiet, og sammen med Hans Skaarup og Jette Skive var hun central i partiets etablering i Aarhus. Trods tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussens profeti om, at Dansk Folkeparti ’aldrig blev stuerene’, fik partiet en flyvende start. Partiet stillede for første gang op til byrådet i 1997 godt støttet af partiets formand, Pia Kjærsgård, som prydede den lokale valgbrochure under sloganet ’Stem dansk!’. På stemmesedlen kunne aarhusianerne finde en anden af partiets sværvægtere, som netop var Birthe Skaarup. Dansk Folkeparti fik et imponerende debutvalg med over 10.000 stemmer. Resultatet gav to mandater i byrådet, og de tilfaldt Birthe Skaarup og Bettinna Busk Christiansen.

Uro på første række

Glæden over det flotte valg blev dog hurtigt afløst af uro internt i byrådsgruppen. Mindre end tre måneder efter valget repræsenterede hverken Birthe Skaarup eller Betinna Busk Christensen Dansk Folkeparti i Aarhus Byråd. Birthe Skaarup stillede i marts 1998 op til folketingsvalget og blev valgt ind – i øvrigt sammen med sønnen Peter Skaarup. Hun forlod derfor byrådsarbejdet. Partiets andet byrådsmedlem, Betinna Busk Christiansen, var imponerende nok hurtigere ude af døren end Birthe Skaarup. Få dage inden folketingsvalget valgte hun at melde sig ud af Dansk Folkeparti og ind i Fremskridtspartiet. Forklaringen fra hendes side lød på problemer med partiets ledelsesstil. Så stod Dansk Folkeparti både med et mandat færre i byrådsgruppen og uden nogle af de oprindeligt valgte kandidater. Som afløser for Birthe Skaarup trådte suppleant Brian Korsgaard ind i byrådet. Også tiden efter har været præget af uro internt i byrådsgruppen. Da Betinna Busk Christiansen senere besluttede at opgive sit mandat i byrådet, faldt mandatet tilbage til Dansk Folkeparti. I hendes sted indtrådte Peter Kjellerup Hansen, der sammen med Brian Korsgaard udgjorde byrådsgruppen. Kontroverserne mellem byrådsmedlemmerne Brian Korsgaard og Peter Kjellerup Hansen kulminerede, da sidstnævnte til avisen udtalte, at han ikke stolede på Korsgaard over en dørtærskel, og at han var en umoden barnerumpe. Udtalelserne gjorde, at Peter Kjellerup Hansen blev ekskluderet af Dansk Folkeparti. Så måtte man igen vende sig mod listen med suppleanter for at finde en ny kandidat. Valget faldt på Jette Skive, men det skete dog med hjælp fra Aarhus Amts Tilsynsråd, da der opstod splid om, hvem der egentlig var berettiget til posten. I 2004 forlod Brian Korsgaard byrådsgruppen i utide og blev løsgænger. Også i den seneste valgperiode er Lars Skov, som blev valgt for Dansk Folkeparti, trådt ud af byrådsgruppen og er i dag løsgænger.

Danskhed og varme hænder

Dansk Folkeparti er pr. 2013 landets største folkeparti med en bred vælgerappel. Den landspolitiske vælgerpopularitet har dog aldrig for alvor slået igennem i det traditionelt ’røde’ Aarhus. Siden partiet for første gang blev stemt ind i byrådet, har Dansk Folkeparti været repræsenteret med et til to mandater i hver valgperiode – dog undtaget 2006-2009, hvor man ikke var repræsenteret. Som et af byrådets mindre partier har man hverken haft rådmands- eller udvalgsformandsposter. I stedet lader man mandaterne arbejde for indflydelse – gerne inden for social- og handicapområdet og på områder, hvor man kan styrke danskheden i samfundet. Partiet har også skabt store avisomtaler. Størst omtale fik man, da partiet i 2001 brød den borgerlige alliance og vedtog et budgetforlig med oppositionen uden om borgmester, Louise Gade. Brian Korsgaard, daværende byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, forklarede manøvren med, at man var blevet træt af ikke at blive hørt i den borgerlige alliance.

Vælgerforeningen

Dansk Folkeparti har pr. 2013 en lokalafdeling for hele Storaarhus. Afdelingen har omkring 500 medlemmer med Knud N. Mathiesen som formand.

Året 2013 har været turbulent for lokalafdelingen med kulmination, da næstformand og byrådsmedlem Lars Skov og formand Erik Troldhuus efter en intern magtkamp i partiet valgte at melde sig ud af partiet.

Medlemmer i byrådet

År Navn
1998 - 2001 Birthe Skaarup (Udtrådt i perioden)
1998 - 2001 Bettina Busk Christiansen (Skiftet til Fremskridtspartiet i perioden)
1998 - 2001 Brian Korsgaard (Indtrådt for Birthe Skårup)
1998 - 2001 Peter Kjellerup Hansen (Indtrådt for Betinna Busk Christiansen)
2002 - 2005 Brian Korsgaard (Udtrådt midt i perioden - løsgænger)
2010 - 2013 Lars Skov (Udtrådt midt i perioden - løsgænger)
2013 - Jette Skive
2014 - Knud N. Mathiesen

Kilder