Bettina Busk Christiansen

Fra AarhusWiki
Bettina Busk Christiansen

Bettina Busk Christiansen medlem af Aarhus Byråd fra 1. januar 1998 til 31. december 2001. Udtrådt af Dansk Folkeparti og indtrådt i Fremskridtspartiet 7. marts 1998 indtil 26. april 2000.  


Medlem af...

  • Udvalget for Sociale og Beskæftigelsesmæssige Anliggender samt Børn og Unge 1998-2001
  • Udvalget for Sundhed og Omsorg 1998-2001


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.