Edvard Valdemar Kloster (1876-1946)

Fra AarhusWiki
Edvard Valdemar Kloster

Købmand Edvard Valdemar Kloster, medlem af Aarhus Byråd 17. november 1931 - 5. maj 1943. Det Konservative Folkeparti

Født 6. januar 1876 på Eriksminde, Feldballe sogn i Randers amt, død d. 25 juli 1946 i Aarhus. Forældre: proprietær Rasmus Henrik Rosendahl Kloster og hustru Mette Sophie Johnson. Gift d. 19 juli 1899 i Feldballe sogn, med Valborg Sophie Margrethe Frederiksen, født 11. april 1873 i Møllerup, Feldballe sogn, død 15 juli 1955 i Aarhus, datter af skovridder og gartner Eduard Emil Frederiksen og hustru Maren Sophie Nielsen.

Opvækst og karriere

Kloster blev født på gården Eriksminde på Djursland og var hele livet stærkt knyttet til sin hjemegn, selvom han senere flyttede ind til Aarhus. Som ung kom han i lære ved sin halvbror Wilhelm Kloster, der i 1885 havde startet en manufakturforretning i Søndergade nr. 30, senere flyttet til nr. 32. Efter broderens død i 1896 forestod Kloster den daglige ledelse af forretningen for enken. Denne købte Søndergade nr. 3 og opførte her i 1898 en moderne ejendom, hvortil forretningen flyttedes. I 1901 overtog Kloster forretningen, der fortsat bevarede grundlæggerens navn, og i 1912 købte han ejendommen. I forretningen, hvis kundekreds ikke blot var fra byen, men også fra oplandet, "rådede den gamle, solide købmandsånd, der ikke bare er forretning", og modemagasinet blev efterhånden et af byens førende.

I 1945 optog Kloster sin søn Hagbart i forretningen som medindehaver, og efter Klosters død overtog denne forretningen fra 1947.

Foreningslivet

Kloster var kirkeligt interesseret og var tidligt tilknyttet KFUM, og i midten af 1920'erne var han kasserer i foreningen. "Han følte sig stærkt forpligtet til at øve praktisk kristendom i form af hjælpsomhed over for medmennesker, der havde en håndsrækning behov". Af faglige tillidshverv kan nævnes, at Kloster i en periode var formand for Manufakturhandlerforeningen i Aarhus. I 1923 var han medstifter af Aarhus Rotary Klub.

Politik og Aarhus byråd

Også kommunalpolitisk gjorde Kloster sig gældende. Han var opstillet ved byrådsvalgene i 1921, 1925 og 1929 på den borgerlige fællesliste uden at blive valgt. I 1929 var han opstillet som nr. 21 af 21 kandidater, men opnåede så mange personlige stemmer, at han kom i byrådet som suppleant i november 1931 ved direktør Aage Jensens død. I byrådet, hvor han repræsenterede handelsstandens og grundejernes interesser, havde han sæde til 1943, da han ikke ønskede genvalg. I byrådsarbejdet beskæftigede Kloster sig navnlig med sygehusvæsenet.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale