Aage Jensen (1887-1933)

Fra AarhusWiki
Aage Jensen

Direktør Aage Jensen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1929 - 19. november 1931. Borgerlig Fællesliste.

Født 2. oktober 1887 i Ølgod sogn under Ribe amt - døde 1. marts 1933 i Aarhus. Forældre: Skomagermester Lauritz Jensen og hustru Mine Rasmussen. Gift 12. september 1911 med Martha Louise Albertine Holst, født 25. januar 1886 i Tarm sogn, Ringkøbing amt, datter af postmester Fr. Holst og hustru Augusta Clausen.

Karriere og foreningsliv

Jensen blev efter skoletiden uddannet isenkramhandler i Tarm. I 1915 blev han repræsentant for firmaet Fog & Mørup - som i 1906 var flyttet fra Aarhus til København[1] - da han selv flyttede til Aarhus. Ca. 10 år efter, i 1924, blev han så meddirektør for Rahr´s tekniske Forretning A/S i Aarhus. Denne post havde han til sin død i 1933. Han blev 45 år.

I foreningslivet kunne man fra 1921-1930 finde ham som medlem af bestyrelsen for Århus Handelsrejsendeforening, i 1927 som formand for Århus Radiobrancheforening og man kunne i 1929 finde ham som medlem af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektricitetsbranchen i Danmark.

Politik

Jensen tog også ivrigt del i det politiske liv. Han var medlem af bestyrelsen for Det Konservative Folkeparti i Aarhus fra 1924, sekretær fra 1927 og sad i partiets amtsudvalg fra 1924. Ved byrådsvalget i 1929 var Jensen, der var »kendt som en energisk arbejdskraft og dygtig forretningsmand« og »en god repræsentant for handelsstanden«, opstillet på en fælles borgerliste og blev også valgt, men allerede i november 1931 måtte han på grund af sygdom udtræde af byrådet, hvor han blev erstattet af købmand Edvard Valdemar Kloster.

Eftermæle

Halvandet år senere - i 1933 - døde Jensen af en hjertelidelse i forbindelse med en influenza, kun 45 år gammel. Han omtaltes da som »en udmærket konservativ borger, som interesserede sig stærkt for byens udvikling og styre. Personlig var han meget sympatisk, og han var afholdt i store kredse.«

Litteratur og Kilder

  1. Fog & Mørup A/S på Wikipedia: https://da.wikipedia.org/wiki/Fog_%26_M%C3%B8rup