Edith Marie Madsen (1907-1989)

Fra AarhusWiki

Overassistent, senere fuldmægtig Edith Marie Madsen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1962 - 1966 for Det Konservative Folkeparti.

Født 7. august 1907 i Aarhus.

Forældre: Værkmester ved DSB Oluf Lauritz Pedersen og hustru Anna Margrethe Clausen. Gift 3. november 1933 i Aarhus med kreditforeningsassistent Valdemar Madsen, født 5. august 1906 i København, død 27. marts 1941 i Aarhus, søn af arbejdsmand Mads Christian Madsen og hustru Mathilde.

Karriere

Efter realeksamen fra N.J. Fjordsgades Skole 1924 gennemgik Madsen en praktisk kontoruddannelse og havde en tid ansættelse ved Jydsk Telefon A/S. Efter sin mands død blev hun ansat som kontorist i Ny jydske Kjøbstad-Creditforening, hvor hun senere avancerede til kreditforeningsassistent og overassistent. I 1963 blev hun fuldmægtig i kreditforeningen.

Andre poster

Hun har været formand for Danske Erhvervskvinders Klub og var fra 1962 medlem af bestyrelsen for Konservativ Kvindekreds. Hun indvalgtes i byrådet 1962 men ønskede ikke genvalg i 1966.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder