Diskussion:Ceres i Østjydske Bryggerier

Fra AarhusWiki
:Teksten er inkludderet i Bryggeriet Ceres - derfor omdirigeret


Østjydske Bryggerier A/S

Lars Christian Meulengracht levede i et barnløst ægteskab med Ingeborg Christiane Meulengratc], som var datter af bryggeriets grundlægger, M. C. Lottrup.

Uden arvinger var det måske derfor naturligt for Meulengracht at sikre virksomhedens fremtid gennem en fusion og oprettelse af et nyt storbryggeri, Østjydske Bryggerier A/S.

Østjydske Bryggerier blev oprettet som en fusion mellem Ceres i Aarhus, Horsens Bajersk- og Hvidtøl Bryggeri, Bryggeriet Vejle og Bryggeriet Fredericia også kaldet ”Fæstningsbryggeriet”. Hermed sluttede epoken med Ceres som selvstændigt bryggeri endeligt.

Ceres var juvelen i den nye sammenslutning, og det var med bryggeriets størrelse som landsdelens største in mente blot naturligt, at det nye bryggeris hovedsæde blev lagt i Aarhus. Produktionen fortsatte på de enkelte bryggerier i Fredericia, Horsens, Vejle og Aarhus.

Meulengracht trådte ud af direktionen, men han slap ikke tøjlerne fuldstændigt i det nye bryggeri, hvor han frem til sin død i 1903 i Monte Carlo havde en rådgivende rolle.

Den lokale konkurrence

1890’erne var en periode med industriel vækst i Danmark. Hjulende rullede hurtigere og konkurrencen var blevet skærpet. De fire lokale bryggerier Bryggeriet Godthåb, Sjællandsgades Bryggeri, Bryggeriet Nørrebro og Vejlby bryggeri fusionerede i 1899 til det nystiftede A/S De forenede Bryggerier, som hurtigt blev omdøbt til aktiebryggeriet Trøjborg. Dermed var Aarhus nede på blot tre bryggerier. Det var foruden Ceres og Trøjborg også Arbejdernes Produktionsanstalt. Aktiebryggeriet Trøjborg fik, trods økonomisk opbakning fra flere af byens spidser bl.a. Viggo Ormslev og Viggo Ludvig Rahr, en ganske kort levetid og blev således i 1905 opkøbt og lukket af Ceres.

Selvom konkurrencen i disse år var hård fortsatte Ceres investeringerne, og ved bryggeriets 50 års jubilæum i 1906 var bryggeriet moderniseret med et nyt stort køleanlæg og 17 lagerkældre med 800 store lagerfade.

Leverandør til Det Kongelige Danske Hof

I 1914 fik Ceres titlen som ’Leverandør til Det Kongelige Danske Hof’, og symbolet, kongekronen, og teksten pryder også i dag etiketterne.

Stærke kræfter og ædruelighedens fremme

Årene frem til 1. Verdenskrig var imidlertid ikke gunstig for bryggeribranchen. Afholdsbevægelsen stod stærkt i disse år – særligt i Jylland. Også i Aarhus havde afholdsbevægelsen fat med den stærke agitator Larsen-Ledet som frontfigur. Gennem pres bl.a. fra afholdsbevægelsen blev den såkaldte beværterlov i 1912 gennemført. Loven gav mulighed for kommuneafstemninger, som mange steder betød, at kroer og handlende fik frataget deres bevilling til at handle med spiritus og stærke drikke, og det betød naturligvis at forringede muligheder for bryggerierne for at afsætte deres varer.

Den usikre krigsproduktion

Med verdenskrigens udbrud i 1914 gik bryggeriet en usikkerhed tid i møde. På den ene side var efterspørgslen var stigende både i indland og udland, blandt andet fordi de tyske bryggerier ikke kunne producere nok øl til den tyske hær. På den anden siden var det svært at skaffe korn, mens råvarepriserne og kulpriserne var kraftigt stigende. Lettelsen var derfor stor da krigen ophørte, og normale tilstande indtrådte.

Østjydske Bryggerier A/S til Ceres Bryggerierne A/S

I 1956, samme år som Ceres kunne fejre sit 100-års jubilæum, ændrede bryggerierne bag Østjydske Bryggerier, i forbindelse med en række andre ensretninger, navnet til Ceres Bryggerierne A/S.

Se også

Kilder

-