Christian Hansen Christensen Krogh (1846-)

Fra AarhusWiki
Christian Hansen Christensen Krogh

Maskinfabrikant Christian Hansen Christensen Krogh, medlem af Aarhus Byråd 7. september 1891 - 31. december 1893.

Født 15. september 1846 i Glibing Mølle, Hundslund sogn, Aarhus amt. Forældre: Christiane Charlotte Rasmusdatter og udlagt barnefader møllersvend Hans Christensen Kroe. Gift med Lovise Marie Andreasen, født 24. marts 1851 i Aarhus, datter af grovsmedemester Sophus Laurentius Andreasen og hustru Anne Liisberg.

Karriere

Krogh startede som værkfører på maskinfabrikken Caroc & Leth, der var oprettet i 1870 til fabrikation af dampmaskiner, mejeriredskaber og værktøjsmaskiner samt salg af råt støbegods. Efter Carocs død 1886 blev Krogh leder af virksomheden sammen med A. Leth. I 1869 overtog han fabrikken som enedirektør og drev den til 1918.

Byrådet

Krogh var medlem af byrådet 1891-93. Det var håndværkerne, der havde valgt ham, men det var også håndværkerne, der i løbet af kort tid vragede ham, til trods for at han var dem en særdeles god repræsentant. Han sad for kort tid i byrådet til, at han fik mulighed for helt at udfolde sig, og dog nåede han gode resultater inden for udvalget for gasværket og den offentlige belysning samt brolægningsudvalget. Han var af naturen noget af en oppositionsmand, men samtidig gik han positivt ind for alt, hvad han syntes, der var fremtid i. Han deltog i Aarhus borgerlige Skydeselskabs fester og var »skyttekonge« i 1904.

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Brolægningsudvalget 1891-93
  • Udvalget for vejvæsenet 1891-93
  • Udvalget for bygninger og inventariesager 1891-93
  • Udvalget for gasværket og den offentlige belysning 1893
  • Tilsynsmand 1892-1902

Litteratur og Kilder