Caroc & Leth

Fra AarhusWiki

Caroc & Leth, jernstøberi og maskinfabrik i Aarhus.

Jernstøberi og maskinfabrik beliggende Grønnegade 18-22, grundlagt af maskinfabrikant, premierløjtnant H. A. Caroc(1843-1886) og fabrikant Alexis Otto Victor Leth (1843 1/7 - 1931 11/5).

Medarbejderne ved jernstøberiet fotograferet 1889. Ukendt fotograf, Den Gamle Bys billedarkiv

Fabrikken blev angiveligt grundlagt i Mejlgade 4, men flyttedes i 1873 til Grønnegade jf. denne bekendtgørelse i Aarhus Stiftstidende: ”Jernstøber Meulengracht har tilskødet C. & L. Mtr. Nr. 542 paa Grønnegade for 16.850 Rdr. Efter Forlydende agte Kjøberne ved ikke ubetydelige Tilbygninger at udvide det tidligere dersteds drevne Jernstøberi til en større Maskinfabrik.”

Fabrikken specialiseredes i mejeri- og dampmaskiner, men leverede også bygningsstøbegods, komfurer, ovne mv.

Firmaet kunne ifølge Aarhus Stiftstidende 11.9. 1888 bekendtgøre om dets ”Smøræltemaskine”: ”At dette langt udenfor vort Lands Grændser bekjendte og benyttede Mejeriredskab er fra selve Firmaets Maskinfa-brik i Dag udgaaet det 2500. Exemplar.” I samme avis forlød det 17.6. 1891: ”5 Aars Eneret til overalt i Danmark at forfærdige og lade forfærdige den af dem angivne Dampmaskine med rund Gliderstyring.”

Virksomheden overgik i 1918 til A/S Boreas.

Kilder

  • www.sejrssedler.dk