Barthsgade

Fra AarhusWiki

Anlagt i 1902 men først navngivet i 1904 efter den danske oberstløjtnant Søren Christian Barth (1803-1895). Efter en tid som skriver på Tøllese Godskontor lod han sig hverve til militæret. Han avancerede gennem de militære grader og blev adjudant i hærledelsen. Han var meget virksom under rytterfægtningen ved Århus 31. maj 1849 mellem ca. 200 danske og samme antal preussiske husarer. Efter krigen kom han til garnisionen i Wandsbeck i Holsten, hvor han forblev en halv snes år. Som ung officer havde han begyndt arbejdet med forbedringer af rytteriets udstyr, herunder en ny sadelkonstruktion - den "Barthske sadel".

Navnegruppe vest for Kommunehospitalet med officerer som deltog i rytterfægtningen.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon