August Carl Louis Christoph Müller (1847-1928)

Fra AarhusWiki
August Carl Louis Christoph Müller

Overlærer (skoleinspektør), translatør August Carl Louis Christoph Müller, medlem af Aarhus Byråd 22. januar 1906 - 1909 for Højre.


Født 14. august 1847 i Schmölau, Preussen, død 22. februar 1928 i Århus. Gift 26. december 1872 med Marie Elvine Kirstine Nørlem, født 23. februar 1851 i Hals, død 17. juni 1922 i Aarhus, datter af skrædder Christen Andersen Nørlem og hustru Antonette Marie Kirstine Dreyer.


Müller var tyskfødt, men hans forældre kom i 1856 til Danmark og bosatte sig på Vamdrupgård, og 1878 fik Mûller indfødsret. Han tog i 1866 eksamen fra Lyngby Seminarium, var 1866-68 privat skolebestyrer i Hobro og virkede fra 1869 ved Århus kommunale skolevæsen, 1888-93 som overlærer (skoleinspektør) ved Borgerpigeskolen og 1893-1918 ved Nørrebrogades Skole. Også uden for skolen var Mûller meget virksom. Han var stifter af og formand for Århus Stifts Lærerenkekasse, i bestyrelsen for Våbenbrødreforeningen og for Århusafdelingen af Kristelig Forening til vildfarne Børns redning m.m. I 1878 blev han kgl. translatør og tolk i tysk. I 1881-1908 var han sanglærer ved Århus Katedralskole, og nogle år ledede han det af ham og skolebestyrer P.M. Albeck startede Århus Lærerindekursus. Han var desuden en søgt foredragsholder, som i foreninger og ved møder holdt mangfoldige foredrag især om historiske emner. Han gik heller ikke af vejen for sammen med skuespiller A.V. Verner at give scener af Oehlenschlägers »Hakon Jarl« og Holbergs »Jacob von Thyboe«.

Politisk var Mûller konservativ og var i 1899-1902 formand for den konservative vælgerforenings bestyrelse og 1906 opstillet som Højres kandidat ved folketingsvalget i Silkeborg, hvor han dog ikke blev valgt. I 1906-09 sad han i Århus Byråd og kom her som medlem af skoleudvalget midt ind i den principielle strid: betalingsskoler eller ikke betalingsskoler. Mûller kæmpede for de vigende konservative synspunkter, ligesom han stred bravt for oprettelsen af Ole Rømer Observatoriet. Efter sin afsked fra skolen 1918 fortsatte Mûller flere af sine hverv. Han var således tilsynsførende for nordre værgeråd og stadig sekretær i Foreningen til vildfarne Børns Frelse. Mûller var høj frimurer.  


Medlem af eller byens repræsentant i...


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale