Anton Marinus Peter Petersen (1860-1943)

Fra AarhusWiki
Anton Marinus Peter Petersen

Snedkersvend, senere forvalter Anton Marinus Peter Petersen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1903 - 25. april 1912 for Socialdemokratiet.

Født 25. februar 1860 i Ålsrode, Ålsø sogn, Randers amt, død 18. december 1943 i Aarhus. Forældre: Hjulmand Lars Petersen og hustru Kirsten Andreasen. Gift 26. oktober 1889 med Bothilde Barbara Nielsen, født 28. december 1867 på Moesgaard, Mårslet sogn, Aarhus amt, død 16. januar 1943 i Aarhus, datter af kusk og indsidder Søren Nielsen og hustru Marie Gæsilie Kofod.

Karriere

Marinus Petersen kom efter sin konfirmation i snedkerlære i Tirstrup. Efter at være udlært bosatte han sig i 1883 i Aarhus, hvor han hurtigt kom med i det faglige og politiske arbejde. Fra 1900 til 1912 var han formand for Snedkernes Fagforening. Omkring 1900 blev han medlem af forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation, hvor han først var kasserer og dernæst indtil 1912 formand. I tiden 1900-1917 var Petersen i hovedbestyrelsen for Snedkerforbundet og 1901-14 i repræsentantskabet for De samvirkende Fagforbund. Han var tillige medlem af Snedkerforbundets voldgiftsret til 1917. Som anerkendelse for sit store arbejde inden for snedkernes faglige organisationer blev han i 1915 æresmedlem af Snedkernes Fagforening i Aarhus. Af øvrige tillidshverv kan nævnes, at Petersen fra 1906 var i bestyrelsen for Arbejdernes Produktionsforening, bestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund i Aarhus og fra 1922 i menighedsrådet for Skt. Johannes sogn. Mens han var formand for Arbejdernes Fællesorganisation var han tillige faglig medarbejder ved Demokraten. I april 1912 blev Petersen ansat som forvalter på De gamles Hjem og var i denne stilling til 1930.

Politik

Petersen var medlem af byrådet fra 1. april 1909 til 25. april 1912, da han trådte ud for at blive forvalter. Han deltog i byrådsarbejdet i flere vigtige udvalg, bl. a. budgetudvalget, og han deltog i 1911 i arbejdet med at udarbejde forslag til den overenskomst mellem kommunen og de kommunale arbejdere, hvis vedtagelse vakte stor diskussion såvel i byrådet som i byens aviser.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder