Århus bys grundlæggelse

Fra AarhusWiki

Det oprindelige bynavn Aros ("å-munding" eller "åens munding") kendes i danske kilder tidligst fra mønter fra midten af 1000-tallet. Aros nævnes i tyske kilder så tidligt som midten af 900-tallet.

Området omkring Aarhus har været hjemsted for adskillige skiftende bopladser i forhistorisk tid, men først i løbet af 700-tallet vokser en blivende landsby frem. Det tidlige Aarhus var ubefæstet, og strakte sig langs nordsiden af åen fra Pustervig til Skolegadekvarteret. I midten af byen, omtrent hvor Domkirken ligger i dag, lå en hedensk gravplads.

Som vigtigt handelscenter befæstes Aarhus af kongen omkring 934 med en vold, der udbygges yderligere senere i 900-tallet. På denne tid udvides byen også mod vest, hvor en ny bydel vokser op uden for befæstningen. Centrum for den nye bydel er byens første kirke – en trækirke – på det sted, hvor Skt. Nicolai Domkirke rejses omkring 1070, og hvor Vor Frue Kirke ligger i dag.

I 1100-tallet udvides Aarhus mod nord, hvor endnu en bydel vokser op omkring Skt. Olufs Kirke (eksisterer ikke længere), men det er først og fremmest inden for voldene, at Aarhus udvikler sig som købstad i de følgende århundreder.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Heidi Holst Madsen og overført fra Århus Leksikon
  • Annette Damm (red.): Vikingernes Aros (2005). Bestil materiale
  • Ib Gejl (red.): Århus – Byens Historie, Bind 1: -1720 (1996). Bestil materiale

Se også