Skt. Olufs Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Omrids af området hvor Skt. Olufs Kirke lå.
Fotograf: Kio Jørgensen, 2019, Aarhus Stadsarkiv.

Skt. Olufs Kirke lå på en plads ved hjørnet af Sankt Olufs Gade og Skolebakken, som i dag fungerer som grønt område. Kirken er opkaldt efter Olav den Hellige.

Skt. Olufs Kirke

Skt. Olufs Kirke nævnes i skriftlige kilder første gang i et gavebrev fra 1203.

Kirken fungerede som sognekirke, indtil den i 1548 - efter sigende på fastelavnssøndag - styrtede sammen, lige før præsten trådte ind i den. Efter sammenstyrtningen benyttede man stadig kirkegården til begravelser. I 1637 byggedes et kapel på kirkegården, som forblev i brug frem til 1813, hvor den sidste begravelse fandt sted.

Skt. Olufs Kirke havde sit eget sogn og menighed. Efter kirken styrtede sammen begyndte menigheden at benytte Aarhus Domkirke og i 1636 blev sognet indlemmet i domsognet.

I 1947-48 lykkedes det Nationalmuseet ved arkæologiske udgravninger at frilægge en gammel middelalderkirke inden for Skt. Olufs Kirkegård. Med udgangspunkt i disse udgravninger kunne man tilnærmelsesvis rekonstruere den gamle kirke. Man fremdrog således rester af frådstenskvadre, der sandsynliggjorde, at kirken måtte være oprettet ganske tidligt i middelalderen, muligvis allerede omkring år 1100.

Skt. Niels' mindekors

Skt. Olufs Kirkegård er fejlagtigt blevet opfattet som Skt. Niels' gravsted. Forvirringen har måske skyldtes, at Skt. Olufs Kirke er blevet forvekslet med trækapellet, hvor Niels ønskede at blive begravet – eller et trækors på kirkegården er blevet forvekslet med det trækors, der ifølge legenden blev rejst, hvor man havde hvilet under transporten af Niels' kiste fra Skt. Nicolai domkirke til trækapellet i midtbyen.

I midten af 1700-tallet var forbindelsen mellem det eksisterende trækors og Niels imidlertid knyttet, og i 1755 erstattes trækorset af et muret mindesmærke med et forgyldt kors. En stenplade forkynder, at mindesmærket er rejst for den hellige Niels, "optaget i helgenernes tal". Et nyt monument erstattede mindesmærket i 1797, og det nuværende granitkors blev sat op i 1847. Begge gentager misforståelsen om Niels' kanonisering.

Se også

Skt. Olufs Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Skt. Olufs Kirke

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Heidi Holst Madsen og Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Danmarks Kirker 16,1 Århus Amt Bestil materiale
  • Ole Degn (red.): "Et grønt åndehul", Da det var nyt i Århus (1970) Bestil materiale
  • Ib Geil (red.): Århus – byens historie, bind I (1996) Bestil materiale
  • Helge Søgaard: "Sanctus Nicolaus Arusiensis. Den hellige Niels fra Århus", Århus Stifts Årbøger, 68. bind (1979), s. 75-89 Bestil materiale

Galleri

  • Skt. Olufs Kirke i 2019.
  • Stenstøtte for Sankt Niels.
  • Skt. Olufs Kirke set fra Kystvejen.