Virupskolen

Fra AarhusWiki

- Hjortshøj og Brandstrup skoler -

Det var arkitekterne Buhl og Klithøj, der havde tegnet Virupskolen, som ligger i den sydøstligste del af Hjortshøj, på den ”anden” side af banen. Den åbnede i 1963 som centralskole i Hjortshøj-Egå Kommune for børn (og lærere) i de skoledistrikter, skolerne i Hjortshøj, Brandstrup og Skæring hidtil havde betjent. Skolen i Egå blev, indtil Sølystskolen gik i gang i 1964, opretholdt for børnene i den sydlige del af kommunen.

I Hjortshøj havde der fra gammel tid været holdt skole i det hus, der ligger på Smedebakken 14 lige ved siden af kirken, og som nu er indrettet til menighedshus. Siden, lidt ind i det 20. århundrede, afløstes den gamle stråtækte skole af en forskole på nuværende Gammel Kirkevej 2 og en hovedskole på Smedebakken 16. Denne sidste bærer indskriften ”Hjortshøj Kommuneskole 1903”, og den danner nu, efter at den blev nedlagt som skole i 1963, ramme om børnehaven Kernehuset.

Brandstrup Skole havde man i sin tid placeret ude på marken mellem Vorre, Bendstrup og Brandstrup; den eksisterer endnu på adressen Bendstrupvej 74. Som skole blev den nedlagt i 1963, da børnene og deres lærer blev overført til Virupskolen.

Den Skæring-skole, der blev offer for åbningen af den nye centralskole, var beliggende ved Grenåvejen, lidt syd for det sted, hvor vejen til Hjortshøj går fra mod vest. Skolebygningen eksisterer endnu på adressen Egå Møllevej 15-17.

Da den nye skole i Skæring startede i 1971, kom en del af dens elever fra Virupskolen, som herefter gennem en lang årrække frem til 1996 var 7-klasset. I 1970 havde Virupskolen 307 elever; i 1976 var der et elevtal på 231, i 1989 på 257. I skoleåret 2000/01 er der fordelt på klassetrin fra børnehave- til 9. klasse 475 elever foruden 133 børn i skolefritidsordningen.

I slutningen af 80´erne udvidedes Virupskolen med et indskolingsafsnit for børnehaveklasserne og 1. og 2. klasserne. I perioden 1988-1992 gennemførtes på skolen et forsøgs- og udviklingsarbejde med Åben Skole. Pengene kom fra det af Folketinget vedtagne 7-punktsprogram og fra Århus Kommunes forsøgsmidler. Bag initiativet lå ideen om, at skolen skal fungere som et lokalt kulturcenter og dermed, i en moderne tid med nye krav og behov, træde i stedet for det forsamlingshus, tiden var ved at løbe fra.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon