Vorre

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Vorre er en landsby i Aarhus Kommune, som hører under Skødstrup Sogn. Byen var i perioden 1842-1970 en del af Skødstrup Sognekommune, hvorefter den kom under Aarhus Kommune.

Stednavnet "Vorre" (optræder i 1245 som Wortu og i 1485 som Wordow), kommer måske af Varde: Stendynge til mærke eller udsigt.

Vorre er karakteriseret som en rektangulær, reguleret vejforteby, og den ældre gård- og husbebyggelse har sandsynligvis ligget regelmæssigt placeret omkring en fortelignende gade. De rumdannende bebyggelsesforløb langs Vorrevej med en småhus-bebyggelse fra tiden omkring 1900, og det markante andelsmejeri Lykkesholm er karakteristisk for byen. Mejeriet, der blev oprettet i 1890, har bevaret sin hovedform samt den høje mejeriskorsten, og anlægget er et af kommunens bedst bevarede mejerier af denne type.

Mod øst danner to ældre gårde og store fritstående træer en smuk indramning af udsigten mod Kalø Vig. Byen afgrænses meget smukt mod det åbne land af fem gårde. De to østligste har bevaret deres oprindelige placering i byen.

Historie

Vorre kendes tilbage til 1245, hvor byen benævntes Wortu. Til midten af forrige århundrede lå alle gårde langs Vorrevej og nordsiden af Bendstrupvej, indtil hvor denne drejer mod sydvest. På de forladte tomter er opført huse og i et sådant antal, at kernen helt domineres af dem, og at Vorre, skønt kun en enkelt af gårdene er flyttet virkelig ud, ikke er nogen landejendomsby.

Vorre med udsigt til Kalø Vig. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.

Der har tidligere været såvel brugsforening som kolonialhandel i byen, men begge er nu forsvundet. I det nedlagte mejeri er der indrettet antikvitetshandel. Næsten 60% af alle bygninger er fra den ældre historicisme; kun ganske få andre af kommunens landsbyer præges i den grad heraf. For Vorres vedkommende hænger det høje tal sammen med de omfattende gårdflytninger mellem 1850 og 1900 og den samtidige bebyggelse af de gamle tomter. Flytningerne resulterede i betydelig ensartethed for den enkelte ejendom; Bendstrupvej 118, Storgård, har stået praktisk taget uændret, siden den i 1900 opførtes med 3 ganske ensartede udlænger og et tidstypisk stuehus.

Landsbybeskrivelse i Kommuneatlas, 1997

Følgende beskrivelse er citeret fra Århus Kommuneatlas.

Vorre har en usædvanlig smuk landskabelig placering på toppen af en morænebakke. Den højtliggende placering giver mulighed for flotte udsigter over det storslåede landskab, der falder mod Kalø Vig. Byens profil er domineret af den gamle mejeriskorsten, der er specielt fremtrædende fra Vorrevej fra vest samt ved indkørslen til byen fra Kirkemosevej.

Vorre kendes tilbage til 1245, hvor byen benævnes som Wortu. Den er karakteriseret som en rektangulær, reguleret vejforteby, og den ældre gård- og husbebyggelse har sandsynligvis ligget regelmæssigt placeret omkring en fortelignende gade.

Det rumdannende bebyggelsesforløb langs Vorrevej med en småhusbebyggelse fra tiden omkring 1900, og det markante andelsmejeri Lykkesholm er karakteristisk for byen. Mejeriet, der blev oprettet i 1890, har bevaret sin hovedform samt den høje mejeriskorsten, og anlægget er et af kommunens bedst bevarede mejerier af denne type. Mod øst danner to ældre gårde og store fritstående træer en smuk indramning af udsigten mod Kalø Vig.

Byen afgrænses meget smukt mod det åbne land af fem gårde. De to østligste har bevaret deres oprindelige placering i byen.

Det meget smukke samspil mellem bebyggelse og landskab gør Vorre til en værdifuld helhed.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Vorre 2018, foto af Ib Nicolajen.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 2.

Geografi og bevoksning:

Byen ligger på toppen af en markant morænekup­pel, egnens højeste bakke, i det småkuperede landskab i den østjyske israndslinies randzone. Til alle sider er der en enestående udsigt, ligesom man fra samtlige verdenshjørner ser høje træer rage op over terrænets horisont.

Bevoksningen er meget fremtrædende. Omkring alle gårde findes et betydeligt antal træer; mod syd, vest og nord skjuler trævæksten i virkeligheden helt bygningerne, kun mod øst åbner byen sig delvis. Der findes et meget dominerende kastanietræ på hjørnet af Krajbjergvej og Vorrevej.

Bygninger og erhverv:

6 gårdkomplekser med i alt 29 bygninger, 17 beboelseshuse og 2 huse med anden funktion, herunder det gamle mejeri, der i dag er omdannet til antikvitetsbutik.

Vejnet:

På trods af fire veje der går mod byen, er trafikken på hovedgaden moderat. Vejene er asfalteret, men uden fortov.

År 1974
Indbyggertal 50
Antal bygninger 46
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 0
Særkende for landsbyen Byen indeholder ingen særlige bygninger af værdi, men landsbyen må få en høj bevaringsværdi på grund af den fremtrædende beliggenhed, der ikke tåler særlig kraftig udbygning. Udsigten er også ved at blive kraftig forringet og dette vil yderligere blive forstærket, hvis Løgten ekspanderer yderligere mod vest langs vejen mod Vorre. Af negative forhold må fremhæves det gamle mejeri med en skæmmende skorsten og et transformatortårn.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Vorre på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Vorre

Litteratur og kilder: