Brandstrup

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Hjortshøj Sogn.

Historie

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby.

Brandstrup fotograferet af Ib Nicolajsen, 2018.

Geografi og bevoksning:

Landsbyen er placeret på en plan flade, der afløses af et brat fald i terrænet mod syd umiddelbart syd for landsbyen.

Beplantningen må som vurderes som stærkt fremtrædende. Landsbyen besidder et enkelt lille vandområde, nemlig en branddam, der ingen betydning har for landsbyen som helhed.

Bygninger og erhverv:

Landsbyens komplekser består af 1 gård, 1 gartneri, 3 beboelseshuse og et kompleks med kombineret funktion.

Vejnet:

De trafikale forhold er præget af to mindre biveje, der mødes i et vej-T i landsbyen. Den ene bivej, Tronkærvej, må betegnes som gennemgående, skønt den er ret svagt befærdet. Det interne vejnets form er grenet og regelmæssig. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 11
antal bygninger 22 bygninger fordelt på 6 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 0
Særkende for landsbyen Udsigten er fin og vid fra landsbyen mod vest og syd, og i øvrigt fint bølget landskab.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler