Viggo Worsøe Laursen (1910-1972)

Fra AarhusWiki
Viggo Worsøe Laursen

Købmand Viggo Worsøe Laursen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1958 - 31. marts 1962 for Det Konservative Folkeparti.

Født 12. april 1910 i Kolind sogn, Randers amt. Forældre: Købmand Ivar Christian Laursen og hustru Johanne Andersen. Gift 21. maj 1934 i København med Esther Antonie Dencker Rasmussen, født 9. juni 1911 i Ore, Åstrup sogn, Maribo amt, datter af tømrermester Carl Christian Rasmussen og hustru Martha Dencker.

Uddannelse og karriere

Efter præliminæreksamen fra Ryomgård Realskole blev Laursen uddannet som koloniallærling i Hobro 1925-28. I 1927 tog han handelsmedhjælpereksamen fra Hobro Handelsskole. Efter at have været kommis i Hobro og Kolind og forretningsbestyrer i et københavnsk vinfirma etablerede han sig 1932 som købmand i Aarhus. Han overtog en mindre kolonialhandel i Frederiksgade og arbejdede den op til en stor og alsidig forretning. I 1960 åbnede han en filial i Sønderborggade under navnet Worsøe Selvbetjening.

Foreningslivet

1935 blev Laursen medlem af bestyrelsen for Århus Handelsforening af 1887, senere Aarhus Købmandsforening, og i 1963 valgtes han til foreningens formand efter Knud Starck Aagaard. Samme år blev han medlem af bestyrelsen for Centralorganisationen af Købmandsforeninger i Jylland og 1965 af De samvirkende Købmandsforeningers hovedbestyrelse. I 1940 og 1947 havde han udført en række rentabilitetsberegninger for kolonialbranchen, der indbragte ham en hædersgave fra Centralorganisationen. Som repræsentant for De samvirkende Købmandsforeninger deltog han 1952 i den af MSA Technical Assistance Program og Handelsministeriets produktionsudvalg arrangerede studierejse til USA for at besøge selvbetjeningsbutikker. Om rejsen har Laursen skrevet en række artikler i Dansk Handelsblad 1952-53. Herudover var Laursen medlem af tilsynsrådet for Spare- og Laanekassen i Aarhus 1942 (formand 1966).

Politik

Laursen var medlem af repræsentantskabet for Århus Konservative Vælgerforening 1936-62, bestyrelsen for Silkeborg-systemet, Aarhus afd. 1964 og for Den Personlige Friheds Værn 1965. Han indvalgtes i byrådet 1958, men opnåede ikke genvalg i 1962, da han opstilledes på den konservative borgerliste C2 sammen med Orla Strange Petersen.

Medlem af eller byens repræsentant i...

'Repræsentantskabet for I/S Midtkraft 1959

Litteratur og Kilder