Orla Schartau Strange Petersen (1905-1971)

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Orla Schartau Strange Petersen

Orla Schartau Strange Petersen (1905-1971)

Professor. - Født  10.  dec.  1905 i København. - Forældre: maskinmester Jens Christian Einar Petersen og hustru Eleonora Kathrine Hansen. - Gift 1. gang 17. okt. 1931 i Gentofte med apoteksmedhjælper Gunver Margrethe Mossin, født 25. dec. 1902 i Svendborg, død 12. juni 1952 i Århus, datter af realskoleinspektør, senere rektor Axel Asynkritus Mossin og hustru Ellen Margrethe Møller. Gift 2. gang 4. april 1959 i Gentofte med journalist, folketingsmedlem Ellen Rigmor Jerking, født 8. sept. 1913 i Fredericia - gift 1. gang 8. april 1936 med adjunkt S. F. Jerking, født 23. maj 1897 i Hjarup, død 1943 - datter af guldsmed Holger Jensen og hustru Martha Nielsen.

Medlem af byrådet 1. april 1958-31. marts 1962. Det konservative Folkeparti.

Strange Petersen blev student fra Ordrup 1924 og cand. polit. 1930. Samme år blev han medarbejder ved Instituttet for Historie og Samfundsøkonomi i København. I 1936 fulgte han med professor Jørgen Pedersen til Århus Universitet for som undervisningsassistent at deltage i opbygningen af det juridiske og økonomiske fakultet. Han udnævntes til docent i statistik 1948 og til professor 1953. Samtidig blev han bestyrer af Statistisk Institut. 1937-39 havde han foretaget en studierejse til USA. Han var konsulent for WHO  1948-50 og for Public Health Service, Washington D. C. 1950. Under besættelsen var han leder af Frit Danmarks Århus-gruppe og medlem af frihedsrådets lokalkomité for Århus. I marts 1945 blev han medlem af modstandsbevægelsens Jyllands-ledelse og i oktober af frihedsbevægelsens samråd. S.P.s videnskabelige arbejde er kommet til udtryk i tidsskriftartikler samt bogen An analysis of price behaviour, skrevet 1938 i samarbejde med Jørgen Pedersen. Han har koncentreret sig om undervisningen i statistik og i øvrigt deltaget i byens offentlige liv. Særlig arbejdet inden for Oplandssamvirket har haft hans interesse. I byrådet var han ordfører for den konservative gruppe og 2. viceborgmester, men opnåede ikke valg 1962, da han var opstillet på den konservative borgerliste G 2 sammen med V. Worsøe Laursen. Ledende senior for Studenterforeningen i Århus 1945-46; formand for Socialøkonomisk Samfund 1935-36, for Jydsk Nationaløkonomisk Forening 1953-54 og for Oplandssamvirket fra 1954; medlem af bestyrelsen for Jysk Byplanråd. - Ridder af 1. grad af Dannebrog.  

Medlem, af eller byens repræsentant i...

  • Økonomiudvalget 1958-62.
  • Udvalget for kommunale værker 1958-62.
  • Feriefondsudvalget 1959.
  • Undersøgelsesudvalget vedrørende byens udbygning 1959.
  • Repræsentantskabet for I/S Midtkraft 1959.
  • Bestyrelsen for Århus Kunstmuseum 1959.
  • Bestyrelsen for Naturhistorisk Museum 1959. Oplandssamvirket i Århus 1959 og 1962.
  • Bestyrelsen for A/S Århus-Hallen 1959.  

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale