Orla Schartau Strange Petersen (1905-1971)

Fra AarhusWiki
Orla Schartau Strange Petersen

Professor Orla Schartau Strange Petersen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1958-31. marts 1962 for Det Konservative Folkeparti. Ridder af 1. grad af Dannebrog.

Født 10. december 1905 i København.

Forældre: maskinmester Jens Christian Einar Petersen og hustru Eleonora Kathrine Hansen. Gift 1. gang 17. oktober 1931 i Gentofte med apoteksmedhjælper Gunver Margrethe Mossin, født 25. december 1902 i Svendborg, død 12. juni 1952 i Aarhus, datter af realskoleinspektør, senere rektor Axel Asynkritus Mossin og hustru Ellen Margrethe Møller. Gift 2. gang 4. april 1959 i Gentofte med journalist, folketingsmedlem Ellen Rigmor Jerking, født 8. september 1913 i Fredericia - gift 1. gang 8. april 1936 med adjunkt S. F. Jerking, født 23. maj 1897 i Hjarup, død 1943 - datter af guldsmed Holger Jensen og hustru Martha Nielsen.

Karriere

Strange Petersen blev student fra Ordrup 1924 og cand.polit. i 1930. Samme år blev han medarbejder ved Instituttet for Historie og Samfundsøkonomi i København. I 1936 fulgte han med professor Jørgen Pedersen til Aarhus Universitet for som undervisningsassistent at deltage i opbygningen af det juridiske og økonomiske fakultet. Han udnævntes til docent i statistik i 1948 og til professor i 1953. Strange Petersens videnskabelige arbejde er kommet til udtryk i tidsskriftartikler samt bogen "An analysis of price behaviour", skrevet i 1938 i samarbejde med Jørgen Pedersen. Han koncentrerede sig om undervisningen i statistik og deltog i øvrigt i byens offentlige liv.

Arbejdet i Aarhus Byråd

I byrådet var han ordfører for den konservative gruppe og 2. viceborgmester men opnåede ikke valg 1962, da han var opstillet på den konservative borgerliste sammen med V. Worsøe Laursen.

 • Ledende senior for Studenterforeningen i Århus 1945-46
 • Formand for Socialøkonomisk Samfund 1935-36
 • Formand for Jydsk Nationaløkonomisk Forening 1953-54
 • Formand for Oplandssamvirket fra 1954
 • Medlem af bestyrelsen for Jysk Byplanråd

Strange Petersens andre projekter

Samtidig med udnævnelsen til professor blev Strange Petersen bestyrer af Statistisk Institut. I perioden 1937-39 foretog han en studierejse til USA. Han var konsulent for WHO  1948-50 og for Public Health Service, Washington D. C. 1950.

Tiden under besættelsen

Under besættelsen var han leder af Frit Danmarks Aarhus-gruppe og medlem af frihedsrådets lokalkomité for Aarhus. I marts 1945 blev han medlem af modstandsbevægelsens Jyllands-ledelse og i oktober af frihedsbevægelsens samråd. Særlig arbejdet inden for Oplandssamvirket har haft hans interesse.

Medlem, af eller byens repræsentant i...

 • Økonomiudvalget 1958-62.
 • Udvalget for kommunale værker 1958-62.
 • Feriefondsudvalget 1959.
 • Undersøgelsesudvalget vedrørende byens udbygning 1959.
 • Repræsentantskabet for I/S Midtkraft 1959.
 • Bestyrelsen for Aarhus Kunstmuseum 1959.
 • Bestyrelsen for Naturhistorisk Museum 1959.
 • Oplandssamvirket i Aarhus 1959 og 1962.
 • Bestyrelsen for A/S Aarhus-Hallen 1959.  

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale