Vestergade 46

Fra AarhusWiki
Vestergade 46
Vg46.jpg
Frisørforretningen "Cosmo Coiffure" flyttede ind i Vestergade 46 i 2005. "Cafe Come" in i 2020. Foto: Ib Nicolajsen, 2022.

Indlæser kort...

Detaljeret information
Adresse
Adresse Vestergade 46 Matrikel nr. 511, Aarhus Bygrunde
Bygning
Type Etageejendom Opført 1856
Bevaringsværdi
SAVE værdi: Værdi 6 (2012) [1]
(skala fra 1-9)
Kulturmiljø
Vestergadekvarteret

Vestergade 46 er en adresse på Vestergade i det centrale Aarhus.

Ved den første beskrivelse af ejendommen i 1761 er det et 7 fag langt bindingsværkshus i én etage ud til gaden. Dertil et sidehus som er fire fag stort og et fem fag halvtag. Dengang var stedet beboet af en skomager, hvorefter tobaksbinder Lauritz Danielsen (1720-1783) tog over i 1769. Han havde ejendommen indtil 1784, hvorpå han solgte til Rasmus Jensen Mollerup. Han havde den til 1791, hvorefter den skiftede ejere flere gange den næste snes år. Der kom bl.a. til at bo en brændevinsmand, en skomager, en sadelmager og en handelsmand.

I 1819 overtog fattigvæsens-kasserer Andreas Bjerget (1783-1844) ejendommen og efter hans død blev enken Margrethe Kirstine Bjerget boende her til 1859, hvorefter hun afhændede den til bagermester Carl Frederik Lenbroch (1809-1872). Han var født i Aarhus og havde haft et bageri på hjørnet af Mindegade og Mindebrogade. Han lod straks det 7 fag lange forhus i en etage ombygge i 1859 til et 5 fags to etager højt hus i senklassicistisk stil.

Facaden havde en smuk pudset kvadreinddeling med henvisning til andre samtidige byggerier som Herskinds gård i Mejlgade, Broges gård i Mindegade 8 og Hees gård på Fredens Torv 6. Der var mange børn i familien og mange af sønnerne fik noget med bageri at gøre. Således kom Carl Valdemar i lære hos konditor Weinschenck, og den to år ældre søn Christian overtog forretningen i 1880 efter at moderen i nogle år havde videreført den efter faderens død.

Christian Lenbroch (1841-1902) blev i 1873 gift med Ane Christine Jensen fra Vejle. Hun kom også til at videreføre forretningen i mange år efter sin mands død. På et tidspunkt flyttede hun over på den anden side af gaden for at bo hos sin datter og svigersøn, snedkermester Andreas Hofmann.

Selvom ejendommen i 1918 blev købt af fabrikant Anthon Charles Marcussen fra Aarhus Dampvæveri, så havde han bagermestre til at tage sig af bagerforretningen og fra 1922 bestyrede bagermester Svend Thorvald Hansen det frem til 1925, hvor han købte ejendommen og var bager her de følgende halvtreds år.

Ejendommens ydre blev i 2010 udsat for en renovering med nye høje vinduer i stueetagen uden hensyntagen til den oprindelige fem fags inddeling i bygningen. Bygningen mistede sin kvadrerinddeling i pudset og dermed arkitektonisk værdi. Der er udført mange særdeles smukke moderniseringer og restaureringer i Vestergade, hvor de renoverede facader er en pryd for gadebilledet. Det er slet ikke tilfældet her.

Vestergade 46 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Vestergade 46

Litteratur og kilder

Henvisninger