Svend Aage Nielsen (1903-1981)

Fra AarhusWiki
Svend Aage Nielsen

Fagforeningsmand, senere kontorbestyrer Svend Aage Nielsen, medlem af Aarhus byråd 1. april 1954 - 31. marts 1970 og 15. maj 1970 - 31. marts 1974 i stedet for Robert Svane Hansen. Socialdemokratiet.

Født 25. oktober 1903 i Aarhus, død 15. maj 1981. Forældre: Havnearbejder Carl Antonius Nielsen og hustru Sørine Kirstine. Gift 1. gang 2. marts 1924 i Aarhus med Maren Elly Jensen, født 20. maj 1905 i Aarhus, død 7. april 1966 i Aarhus, datter af arbejdsformand Jens Jensen og hustru Karen Marie Petersen. Gift 2. gang 16. marts 1968 i Aarhus med Irma Korsgaard Andersen, f. Jensen, født 15. november 1916 i Aarhus.

Karriere

Efter folkeskoleuddannelse kom Svend Aage Nielsen i 1917 i lære hos en kolonialhandler og bestod handelsmedhjælpereksamen i 1921. På grund af vanskelige beskæftigelsesforhold tog han i 1922 arbejde ved havnen, først som vejer, senere som havnearbejder. I 1940 blev han kontrollør ved Arbejdsmændenes kontrolkontor.

Foreningsarbejde

Fra 1929 havde han været medlem af bestyrelsen for Havnearbejdernes Fagforening. I 1953 blev han valgt til fagforeningens formand og beholdt denne post, indtil han i 1958 blev ansat som kontorbestyrer ved Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbunds arbejdsanvisnings- og kontrolkontor.

Nielsens tillidsposter

Nielsen havde adskillige tillidshverv. Han var medlem af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening, Aarhus nordre kreds og næstformand i 1929, medlem af Socialdemokratiets fællesbestyrelse, bestyrelsen for Mejeriet Enigheden i 1947 og for Sygekassen Århus i 1948. Herudover var han medlem af forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation, for DUI og for Aarhus Brugsforening, senere Brugsforeningen HB, formand for Århus Stevedore Club. Herudover fungerede Nielsen som studiekredsleder i AOF.


Nielsen gjorde en betydelig indsats for den århusianske arbejderbevægelse på flere områder: fagligt, politisk, inden for kooperationen og i oplysningsarbejdet. Han viste stor åbenhed og besindighed og det gode kammeratskab han udviste, prægede også hans arbejde i byrådet, hvor især havnens anliggender og de kommunale værker har haft hans interesse.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder