Søren Frederik Sørensen (1884-1948)

Fra AarhusWiki
Søren Frederik Sørensen

Murerformand Søren Frederik Sørensen medlem af Aarhus Byråd 1. april 1937 - 5. maj 1943 for Socialdemokratiet.

Født 21. maj 1884 i Anst sogn, Ribe amt, død 4. december 1948 i Aarhus. Gift med Mettine ("Tinna") Christine Rasmussen, født 29. juni 1883 i Simmerbølle sogn, Svendborg amt, død 20. juni 1952 i Aarhus.

Karriere

Sørensen var født på Koldingegnen og kom omkring 1910 til Aarhus, hvor han i årenes løb blev en kendt og populær mand navnlig blandt byens bygningshåndværkere. I 1920 var han medstifter af den kooperative virksomhed Murerfagets Aktieselskab, og han fik sæde i selskabets første bestyrelse.

Fagforenings- og organisationsarbejde

I 1925 blev Sørensen valgt til lønnet formand for Murernes Fagforening i Aarhus. Senere blev han medlem af forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation i Aarhus og medlem af hovedbestyrelsen for Murerforbundet i Danmark.

Politik

Sørensens interesser var ikke begrænsede til det faglige, men omfattede også kommunalpolitik. I 1937 blev han indvalgt i byrådet på den socialdemokratiske liste som repræsentant for bygningshåndværkerne. Ved det følgende valg i 1943 var han ikke genopstillet. Efter byrådsperioden fortsatte han som vurderingsmand og taksationsmand til sin død og var medlem af Boligkommissionen til 1946 og af bestyrelsen for Frederiksbjerg Boligselskab 1943-46.

Sørensens andre poster

Også brugsforeningstanken havde Sørensens interesse. I en længere årrække sad han i repræsentantskabet for Århus Brugsforening, og dette tillidshverv bevarede han til sin død. Ligeledes i en længere årrække var han medlem af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening, nordre kreds, og i 1938 efterfulgte han Andreas Bitsch som medlem af |Demokratens kontrolkomité. Sørensen "kunne være barsk, men langt hellere var han vennesæl og gemytlig. I vennernes kreds var han fuld af humør". Hans myndige optræden gjorde ham til en meget benyttet dirigent ved generalforsamlinger o.l., "hvor hans høje, stovte skikkelse med det tætte, hvide hår ragede op over mængden".

I 1942 opnåede Sørensen ikke genvalg som formand i sin fagforening, men han forblev i bestyrelsen. I den følgende tid afviklede han en del af sine tillidshverv. Han fik dog en ny kreds at virke for, idet han blev vicevært i aldersrenteboligerne på Skovvangsvej, hvor hans lederevner kom til at gøre fyldest på en ny måde.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder