Rasmus Rasmussen (1861-1934)

Fra AarhusWiki
Rasmus Rasmussen

Murermester Rasmus Rasmussen medlem af Aarhus Byråd 1. april 1929 - 31. marts 1933. Borgerlig fællesliste.

Født 5. november 1861 i Tulstrup sogn, Århus amt, død 22. september 1934 i Århus.

Forældre: husmand og dræningsgraver Rasmus Rasmussen og hustru Bertha Maria Sørensdatter. - Gift 20. april 1886 med Karen Andersen, født 18. november 1862 i Fløjstrup, Beder sogn, død 18. oktober 1941 i Århus, datter af murermester Anders Petersen-Vest og hustru Anna Kathrine Nielsdatter.

Byggerier i Aarhus

Rasmus Rasmussen blev født på Odderegnen, fik uddannelse som murer i Fløjstrup og blev svend i 1881. Han arbejdede 1883-89 i Horsens og fra 1889 i Århus, hvor han løste borgerskab som murermester 1899. »Med sin solide faglige dygtighed lykkedes det ham at oparbejde en stor og anset forretning«. Blandt hans større arbejder kan nævnes: Ting- og Arresthuset, Kong Christian IX børnehjem, Kommunehospitalets medicinske afdeling, Nationalbanken og fra hans sidste år Universitetets første hovedbygning samt Kommunehospitalets radiologiske afdeling.  

Det politiske liv

Blandt fagfæller var Rasmussen meget afholdt, og man betroede ham flere tillidsposter. Han var revisor i håndværkerforeningen, og i en årrække medlem af bestyrelsen for Århus Murermesterforening, i perioden 1925-29 som formand for foreningen, hvor »hans rige arbejdsevne og organisatoriske forhandlingsevne i udstrakt grad blev taget i anvendelse«. Desuden var han fra 1921 til sin død medlem af direktionen, senere kaldet tilsynsrådet, for Arbejder Spare- og Lånekassen for Århus og Omegn. »Også for det konservative arbejde i Århus var Rasmussen gennem årene en udmærket mand«. Han var medlem af bestyrelsen for den kommunale hjælpekasse 1917-25, kasserer 1921-25, medlem af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening i Århus fra 1924, opstillet ved byrådsvalget i 1925 og blev indvalgt i byrådet 1929 på en borgerlig fællesliste. I byrådsarbejdet udnyttede man naturligt hans faglige kvalifikationer i udvalg og bestyrelser; han blev således bl.a. medlem af bestyrelsen for Århus tekniske Skole, vurderingsmand for Århus nordre skyldkreds og taksationsmand. »Fra byrådssalen vil han blive husket for sine djærve indlæg i debatten«. På grund af sygdom ønskede Rasmussen ikke genopstilling i 1933, og han døde i 1934, kun halvandet år efter at være udgået af byrådet. - Ridder af Dannebrog.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Udvalget for forsørgelsesvæsenet 1929-33
  • Brolægnings- og vejudvalget 1929-33
  • Lønudvalget 1929-33
  • Bygningskommisionen 1929-33
  • Bestyrelsen for Teknisk Skole 1929-33
  • Endvidere taksationsmand 1931-34 og vurderingsmand for Århus nordre skyldkreds 1931-34  

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale