Rasmus Lassen (1822-1876)

Fra AarhusWiki
Rasmus Lassen

Købmand Rasmus Lassen medlem af Aarhus Borgerrepræsentationsenere Aarhus Byråd 7. januar 1867 - 1. januar 1870 for partiet Højre.

Født ca. 1822, død 3. juli 1876 i Aarhus. Gift 12. april 1849 i Aarhus med Mette Nielsen, født 1. december 1824 i Randers, død 4. december 1895 i Aarhus, datter af købmand Jens Skjæg Nielsen og hustru Else Kathrine Thuesen.

Købmand

Lassen fortsatte fra 1848 kolonial- og produkthandel i Lemmichs gård i Vestergade men købte i 1853 Klostergade nr. 799 (det nuværende Klostergade 56) og drev derefter forretning herfra. Foruden den almindelige kolonial- og produkthandel havde han et speciale i møllesten, slibesten m.v.

Ved sin død i 1876 blev forretningen og købmandsgården i Klostergade overtaget af sønnen Otto Lassen (1854-1942).

Politik

I 1860 indvalges Lassen i Ligningskommissionen men frabad sig genvalg 1864. Fra 1867 sad han i byrådet, men allerede januar 1870 udtrådte han igen under henvisning til, at hans forretning ikke levnede ham tid til byrådsarbejdet. I 1868 blev han medlem af bestyrelsen for den nystiftede Forening til Arbejderboligers Opførelse i Aarhus, og 1875 indvalgtes han i bestyrelsen for Spare- og Laanekassen i Aarhus.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Markdirektionen 1868-69
  • Vej- og forskønnelseskomiteen 1868-69
  • Udvalget for markvæsenet 1869
  • Udvalget for vejvæsenet 1869-

Litteratur og Kilder