Prins Ferdinands Ridehus

Fra AarhusWiki
Prins Ferdinands Ridehus fotograferet i forbindelse med nedlæggelsen af Vester Allé Kaserne.
Det specielle loft i ridehuset.

Prins Ferdinands Ridehus kaldtes et nu nedrevet ridehus, der oprindelig lå øst for Spanien/Strandvejen omtrent ved Jægergårdsgades udmunding. Det blev anlagt i 1818 til prins Ferdinands dragoner og var tegnet af Henrik Magnus Köhnke, en holstener, der efter elevtiden ved Det kgl. Akademi gjorde tjeneste ved ingeniørtropperne.

Ridehuset var omtrent 40 meter langt og 15 meter bredt, og udmærkede sig bl.a. ved en sjælden, tagbærende trækonstruktion. Ridehuset blev også inddraget til civile formål som f.eks. store folkemøder i 1830-40'erne. Valget af byens repræsentanter til Den grundlovgivende Rigsforsamling i 1848 blev afholdt i ridehuset, som var den eneste bygning, der kunne rumme så stort et arrangement.

Ridehuset i Vester Allé

I 1860 indviedes det nye Ridehus ved Vester Allé, mens Ferdinands Ridehus mere og mere anvendtes til offentlige forestillinger af omrejsende jonglører, tryllekunsterne m.fl. I 1899 blev ridehuset nedbrudt, men genopført i lidt ændret skikkelse på Vester Allé Kaserne. Her blev det anvendt helt frem til slutningen af 1960'erne, hvor militæret begyndte at rømme hele området ved Vester Allé.

Historikere, bygningssagkyndige, byrådsmedlemmer m.fl. søgte i over 5 år både at bevare Ridehuset fra 1860 og det gamle Prins Ferdinands Ridehus, der lå tilbagetrukket på grunden. En flytning af Ferdinands Ridehus skønnedes at koste op til 1 mill. kr., et beløb, der ikke lod sig finde, og i midten af 1970'erne blev ridehuset nedrevet. Derved mistede Aarhus ikke alene en bygningshistorisk perle (lignende trækonstruktioner kendes formentlig nu kun på Holmen og på Christiansø), men også den historiske scene for vigtige begivenheder i midten af 1800-tallet.

Se også

Prins Ferdinands Ridehus på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Prins Ferdinands Ridehus

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Kenn Tarbensen og overført fra Århus Leksikon
  • Rytterikasernen i Århus – historie og nuværende tilstand, Århus Kommune 1977
  • Århus Stiftstidende 19.07.1969

Henvisninger