Peter Mauritz Sabroe (1794-1865)

Fra AarhusWiki

Købmand, senere værtshusholder Peter Mauritz Sabroe medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 4. marts 1841 - 28. januar 1847

Født ca. 1794 i Oslo, død 9. december 1865 i Aarhus. Gift 1819 med Mette Kirstine Agerup, døbt 25. januar 1794 i Aarhus domsogn, død 4. februar 1851 i Aarhus, datter af skipper Anders Jensen Agerup og hustru Kirsten Marie Skeldrup.

Parret fik seks børn som overlevede barndommen: Jørgen Thomassen Sabroe, Thomas Thomassen Sabroe Susanne Elisabeth Sabroe, Anders Agerup Sabroe, Jensine Kirstine Marie Sabroe og Ane Petrine Sabroe.

Farfar til politiker Peter Sabroe og kølemaskinefabrikant Thomas Thomassen Sabroe

Starten på karrieren

Sabroe, der trods navnet var født i Oslo, tog den 17. august 1820 borgerskab som købmand i Aarhus men havde allerede i april 1819 taget borgerskab som købmand og åbnet en forretning med kolonialvarer, papir, jern og kalk. Han handlede også med tømmer, og i 1829 var hans tømmerhandel blevet betydelig forøget. Yderligere opførte han omkring 1830 en stampemølle i Harlev - Harlev Mølle, hvor han modtog vadmel og klæde til stampning. Solgte i 1831 møllen videre til Louis Johan Schucany (1876-1849), der ombyggede og omdøbte møllen til Ludvigsholm.

Nedtur for forretningen

Til trods for de mange aktiviteter synes Sabroe ikke at have klaret sig godt økonomisk. Flere gange måtte han overgive sit bo til kreditorerne, og han førte en omflakkende tilværelse med mindst 10 forskellige bopæle i 1830'erne og 1840'erne. Da byrådet i 1851 blev afkrævet en erklæring angående hans formueomstændigheder, måtte det meddele, at han aldeles intet ejede. Erklæringen var blevet afkrævet i anledning af hans gæld på godt 1100 rdl. til det offentlige, stammende fra misligholdelse af leverance til 3. dragonregiment. I samme erklæring betegnedes Sabroe i øvrigt som "købmand eller værtshusholder". Samme år, i 1851, omtalte han sig selv som agent for det af hans majestæt kongen allernådigst privilegerede lotteri for industrigenstande.

I det offentlige liv deltog Sabroe i 1828 som medlem af Kommissionen til at påse handelens og brænderiernes tarv, og i 1838 og 1839 var han medlem af ligningskommissionen.

Peter Mauritz Sabroe var med til at stifte Aarhus Borgerlige Skydeselskab i 1834.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Litteratur og Kilder