Niels Marius Bak (1873-1947)

Fra AarhusWiki
Niels Marius Bak (1873-1947)

Niels Marius Bak (født 1. juni 1873 i Udbyneder, død 14. juni 1947 i Aarhus), Ridder af Dannebrog, også kendt som "Murermester Bak", var en markant skikkelse inden for håndværk og byggeri.

Grundlagde i 1901 en murer- og entreprenør­forretning. I 1935 blev virksomheden omdannet til aktieselskab under navnet N. M. Bak & Søn A/S med sønnen, civilingeniør Børge Bak (1904-1968), som direktør.

Børge Bak kom ind i virksomheden efter endt uddannelse som cand.polit. Børge Bak afgik ved død i 1968.

Virksomheden blev solgt til Ove Schrøder, som drev den videre frem til 1984, hvor det lukkede. Barnebarnet Ole Bak var ansat i firmaet frem til 1984. Ole Bak har siden afleveret et arkiv fra virksomheden til Aarhus Stadsarkiv.

N.M. Bak stod bag opførelsen af flere større bygninger i Aarhus her i blandt Skansepalæet samt flere bygninger under den store Landsudstilling i Aarhus i 1909.

Løste borgerskab d. 23. april 1901.

Familie

  • Hustru Olivia Elisabeth Bak (født Ipsen)
  • Søn ingeniør Børge Bak (1904-1968)
  • Søn proprietær Jens Bak
  • Datter Agnete Elisabeth Bak

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borgere, 1915-1920, Hæfte XVII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus
  • Aarhus Stiftstidende. N. M. Bak død. 15-06-1947.