Niels Lund

Fra AarhusWiki
Niels Lund.jpg

Niels Lund. Bogtrykker og stifter af Aarhus Stiftstidende (oprindeligt Kongelig allernaadigst priviligerede Aarhuus Stifts Adresse-Contoirs Tidender).

Født 1753 i København - død 1. november 1825 i Vium præstegård.

Niels Lund voksede op under fattige kår i København, og arbejdede siden som bogtrykkersvend i Viborg og Aalborg. I 1785 led han et større tab, efter at være indgået i samarbejde med justitsråd Peter von Westen om bogtrykkeri og avisudgivelse i Fredericia. To år senere lykkedes det ham at opnå kongeligt privilegium på bogtrykkeri og avisudgivelse i Aarhus stift, en plan der imidlertid først kunne realiseres i 1793, hvor han købte ejendom i Mejlgade og begyndte at indrette trykkeri der. Forinden har han truffet aftale med Jørgen Hee (1714-1788), biskop i Aarhus, og stiftamtmand Ove Høegh-Guldberg (1731-1808), der har indvilget i at låne ham pengene til etableringen - et beløb, der i alt når op på 1322 Rdr. 4 Mrk. De har begge tidligere vist interesse for at få oprettet et selvstændigt trykkeri i Aarhus, og Lund kan forsyne dem med en lang række skriftlige anbefalinger og forsikringer om sin person, foruden en detaljeret plan over de forventede udgifter.

3. januar 1794 udgiver han første nummer af Kongelig allernaadigst priviligerede Aarhus Stifts Adresse-Contoirs Tidender. Han udgav desuden tidsskrifter, bøger og mindre skrifter uden økonomisk succes, mens trykning af cirkulærer og blanketter samt avisen var en bedre forretning.

Foruden lånet til oprettelsen af trykkeriet, havde Lund en mindre gæld ved siden af. Med tiden arbejdede han sig ud af denne, og med salget af avisen til Adolph Frederik Elmquist (1788-1868) i 1812 - for en sum af 5000 Rdr. samt 1000 Rdr. årligt indtil sin død - kunne Lund trække sig tilbage som en velhavende mand.

Niels Lund var igennem 42 år gift med Margrethe Lovise Lund, f. Richter, (1749-1/11 1827). Parret efterlod sig ingen arvinger - de fik én søn, der døde som treårig - og Margrethe Lund indsatte ved sin død A.F. Elmquist og hans kone som universalarvinger.

Lund var medlem af Kronprindsens Klub. Det er usikkert hvem hans forældre var - muligvis en Jens Jacob Lund, "visiterer i Fiolstræde" og Maren Iversdatter.

Litteratur og kilder

  • Århus Byens Borgere 1165-2000, udgivet af Århus Byhistoriske Udvalg 2000
  • Emmanuel Sejr, Århuus Stiftsbogtrykkerie, Århus 1937