Niels Christian Christiansen (1872-1941)

Fra AarhusWiki
Niels Christian Christiansen

Tømrermester Niels Christian Christiansen medlem af Aarhus Byråd 1. april 1925 - 31. marts 1928 for Borgerlig Fællesliste


Forældre: Husmand Jens Peter Christiansen og hustru Maren Christiansen. Gift 1. gang med Anna Nielsen, født ca. 1877, død 28. april 1906 i Aarhus. Gift 2. gang 3. februar 1918 i København med Helga Frederiksen, født Jensen, født 27. oktober 1887 i Hjørring, datter af anlægsgartner Niels M. Jensen og hustru Christiane.

Karriere

N.C. Christiansen stod i tømrerlære i Aarhus og svendeprøven bestod han i 1895. Årene efter arbejdede han som arbejdsmand rundt om i Aarhus, men i 1906 bosatte han sig så endelig i Aarhus som tømrermester. Han købte en grund på Trøjborg og opførte en del ejendomme. De efterfølgende år lavede han også byggerier på Møllestien og Vesterbro. Af støre bygningsværker, som han har været med til at opføre i Aarhus, er f.eks. bygninger til Kommunehospitalet, Finsensgades Skole og Badeanstalten ved Risskov.

Foreningslivet

I foreningslivet kom han ind i Aarhus Tømrermesterforening, og sad fra 1913 og til 1927 som kasserer. Yderlige kan der nævnes, at han i en periode sad i bestyrelsen for Foreningen af Berejste Håndværkere i Aarhus. For ungdommen og lærlinge i tømmerfaget sad han ofte som dommer for svendeprøverne. Herudover var Christiansen taksationsmand fra 1925-1941.

Andre poster

  • Formand for Grundejerforeningen Trøjborg
  • Tilsynsrådet for Spare- og Lånekassen i Aarhus
  • Huslejenævnet fra 1916-1920
  • Bestyrelsen for Den kommunale hjælpekasse 1921-1925
  • Udvalget for forsørgelsesvæsenet 1925-1929
  • Brolægnings- og vejudvalget 1925-1929
  • Lønudvalget 1925-1929
  • Bygningskommissionen 1925-1929

Litteratur og Kilder