Mikael Johansen (1854-1931)

Fra AarhusWiki
Michael Johansen

Købmand og vicekonsul Mikael Johansen, medlem af Aarhus Byråd 30. sept. 1904 - 31. marts 1921, for Højre. Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand

Født 26. marts 1854 i Holme sogn, Århus amt, død 23. maj 1931 i Aarhus.

Privatliv

Forældre: indsidder Johan Peter Michelsen og hustru Christiane Rasmusdatter.

Gift 1. gang med Hansine Andrea Ernst, født 17. november 1859 i Assens, død 29. juli 1897 i Aarhus, datter af bagermester Christian Jacob Ernst og hustru Ane Dorthea Cathrine Storm.

Gift 2. gang med Adelheid Juliane Henriette Quistgaard, født 1870, død 29. oktober 1900 i Aarhus.

Gift 3. 20. marts 1902 i København med Mathilde Jørgensen, datter af købmand J. Jørgensen.

Karriere

Mikael Johansen lærte handelen i Aarhus. Som kommis tilbragte han nogle år i Silkeborg og Assens for atter at vende tilbage til sin læreby. Her løste han borgerskab i 1881 og etablerede sig med en engros-forretning i kolonialvarer. Hans evner og lyst til organisationslivet bragte ham tidligt talrige tillidshverv inden for hans interessefelter. Det var her især lokale spørgsmål, som han i det daglige var kommet i berøring med, der ledte ham over i et videre foreningsvirke.

Foreningslivet

I Handels- og Kontoristforeningens bestyrelse sad han 1893-1904, og i en lang årrække var han i bestyrelserne for Århus Kjøbmænds Hjælpekasse og for Den danske Købstadsforening. I 1904 blev han formand for Århus Grundejerforening, og her slog han som den første til lyd for, hvad han selv kaldte »byernes retfærdighedskrav«, hermed mente han kravet om en forholdsmæssig repræsentation i Rigsdagen. Hans initiativ ved denne lejlighed og senere i byrådet førte til, at kravet fremsattes af 67 af landets 70 byråd. Fra 1912 til 1920 var Johansen desuden formand for Fællesforeningen af jydske Grundejere og for Fællesudvalget af danske Grundejere, ligesom han en tid sad i Landskomiteen til Bekæmpelse af Brandfare, i bestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse og i Radiumfondets bestyrelse. Hans redelighed og samvittighedsfulde arbejde gjorde ham endvidere til næstformand for Købmands- og Håndværkerbankens repræsentantskab og forretningsudvalg og til medlem af bestyrelsen og kontroludvalget for A/S Dansk Hypotekforsikrings-Bank.

Politik

Allerede tidligt følte Johansen sig knyttet til partiet Højre. Som byrådsmedlem 1904-21 blev han en af de ledende inden for Århus' Højre, i hvis bestyrelse han sad i over 25 år. Fra 1915 var han i partiets forretningsudvalg og amtsudvalg for Århus amt. Hans virke her bragte ham dog aldrig de helt store resultater, og hans forsøg som folketingskandidat i 1913, 1918 og 1920 kronedes ikke med held. Det omfattende arbejde, han ydede på dette område, gav ham ofte skuffelser, hvilket kunne gøre ham bitter. Han savnede den elasticitet, som er nødvendig for en politiker.

Medlem af eller byens repræsentant i

Mikael Johansen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Mikael Johansen i AarhusArkivet

Litteratur og Kilder