Max Müllers Gade

Fra AarhusWiki

Max Müllers Gade er en gade, som ligger på Frederiksbjerg. Gaden ligger mellem de Mezas Vej og Læssøesgade.

Navnegruppe på Frederiksbjerg med danske officerer, der deltog i de slesvigske krige.

Anlagt i perioden 1910-1926 og navngivet i 1919 efter den danske general Carl Philip Friedemann Maximilian Müller (1808-1884). Han var født i Fredericia og fik en militær karriere med officerseksamen i 1825. Deltog som kompagnichef med hæder i Treårskrigen. Efter opgivelsen af Dannevirke i 1864 tog han under hærens tilbagetog kampen op mod fjenden ved Sankelmark. Gaden indgik i den byplan, som stadsingeniør Chr. Ambt og arkitekt Hack Kampmann i 1898 udformede.

Max Müllers Gade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Max Müllers Gade

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018