Max Müllers Gade

Fra AarhusWiki

Anlagt i perioden 1910-1926 og navngivet i 1919 efter den danske general Max Müller (1808-1884). Deltog som kompagnichef med hæder i Treårskrigen. Efter opgivelsen af Dannevirke i 1864 tog han under hærens tilbagetog kampen op mod fjenden ved Sankelmark.

Gaden indgik i den byplan som stadsingeniør Chr. Ambt og arkitekt Hack Kampmann i 1898 udformede.

Navnegruppe på Frederiksbjerg af danske officerer der deltog i de slesvigske krige.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon