Marius Geertsen (1863-1931)

Fra AarhusWiki
Marius Geertsen

Bogtrykker Marius Geertsen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1921 - 31. marts 1925. Det Konservative Folkeparti. Ridder af Dannebrog.

Født 30. marts 1863 i Aarhus, død 24. juni 1931 i Aarhus.

Søn afvagtmester og børstenbinder Hans Peter Geertsen og hustru Kirsten Inger Andersdatter. Bror til kostefabrikant Erhard Geertsen.

Gift første gang 26. marts 1886 i Aarhus med Theodora Margrethe Howisch (født 21. september 1861 i Fredericia), datter af maler og sergent Theodor Nicolaj Howisch og hustru Lauretzia Dorthea Andersen.
Gift anden gang 21. januar 1915 i København med Petrea Isakine Frisine Rygaard (født 22. februar 1883 i Aarhus, død 2. marts 1956 i Aarhus), datter af blikkenslagermester Andreas Helmeus Rygaard og hustru Dagmar Jørgine Josephine Dahl.  

Bogtrykken

Geertsen stod i lære hos den kendte aarhusbogtrykker Sophus Backhausen 1877-82. Efter at være blevet svend arbejdede han i forskellige byer, bl.a. var han en overgang beskæftiget i København.

Da han vendte tilbage til Aarhus, fik han arbejde hos bogtrykker Theodor Thrue.

Han etablerede sig i 1888 som selvstændig bogtrykker som specialist i farvetryk. Han gjorde et stort arbejde inden for sit fag både rent faglig og organisationsmæssigt. Han var selvskreven til at blive medlem af bestyrelsen for den i 1890 nystiftede Aarhus Bog- og Stentrykkerforening, der var provinsens ældste bogtrykkerforening, og til i 1893 at blive dens formand, hvilket han var til sin død 1931. Han var denne forenings bærende kraft, og flere gange sad han i Dansk Provinsbogtrykkerforenings bestyrelse, hvor han både har været sekretær og næstformand. Han var meget virksom inden for den tekniske undervisning og var lærer på Aarhus Teknisk Skole 1894-96.

Foreningsarbejdet

Også på anden vis var Geertsen håndværkerstanden en god mand. Han var medlem af Aarhus Håndværkerforenings bestyrelse i 1903-31, formand for Aarhus Arbejdsgiverforening og medstifter af Købmands- og Håndværkerbanken. Han har stiftet og udgivet Håndværkerbladet, som han selv redigerede i 1906-1917, og som senere blev medlemsblad for Håndværkets Fællesrepræsentation. Endelig var han formand for Dansk Arbejdes Aarhus-afdeling og dens hovedforening.

Som utrættelig forkæmper for dansk håndværk udkastede han tanken om oprettelse af købestævnet i Fredericia. Som særlig optaget af håndværkets historie viede han Købstadmuseet Den Gamle By overordentlig stor interesse. Han sad i dets bestyrelse, og det var ham, der foreslog oprettelsen af håndværkerafdelingerne, der optog ham meget. Også sociale områder beskæftigede han sig med; han gav således stødet til oprettelse af retshjælpen for ubemidlede i Aarhus.

I 1906 var Geertsen opstillet som konservativ folketingskandidat for Grenå-kredsen, men han blev ikke valgt og kom ikke til at spille nogen landspolitisk rolle.

Medlem af eller repræsentant i...

Litteratur og Kilder