Marinus Mikael Andersen Fisker (1890-1951)

Fra AarhusWiki
M.A. Fiskers plakat til Aarhus-Hallen 1942

Marinus Mikael Andersen Fisker - bedre kendt som M.A. Fisker - var en dansk tegner og kunstmaler.

Født 23. april 1890 i Agri, Mols, død 15. juni 1951 på Amtssygehuset i Aarhus.

Søn af husmand, senere købmand Jørgen Kristian Andersen Fisker og hustru Andersine Mikkelsine Jensen. Oprindeligt havde forældrene ikke giver efternavnet "Fisker" videre til deres søn, men fik det tilføjet til sit navn i 1922.

Gift med Astrid Elfrida Nisted.

M.A. Fisker lærte først handel, hvorefter han tog til USA, og gik på kunstakademi dér. Han vendte tilbage til Danmark i 1921 og boede efterfølgende i Aarhus og Risskov. Ved sin død med boede han på Bækkelundsvej 23 i Risskov.

Hans arbejde bestod hovedsageligt i at dekorere udstillingslokaler, arrangementer og lignende. Blandt andet dekorerede han restaurant Kroen i Krogen med 24 billeder af Aarhus bys 500-årige historie fra 1441 til 1941. Af andre projekter kan nævnes:

  • En plakat til gartnernes udstilling "Gennem 100 Aar" i 1942.
  • Tegningsudkast til reliefferne på Molbostøtten ved Knebel.
  • En stor H.C. Andersen-dekoration i forbindelse med åbningen af Aarhus-Hallen i 1938.
  • Dekoration af købmand P.A. Buchtrups Strøgets Kaffehandel.
  • Udsmykning af den i 1935 nyopførte Søsportspavillon.

Kilder og litteratur

  • Århus Byhistoriske Udvalg, Erhvervsarkivet: Århus på plakaten. 1993
  • Århus Stifts Årbøger 2013, Henrik Foged: Kroen i Krogen eller byhistorie på værtshus
  • Kirkebøger Agri sogn og Risskov sogn