Lille Torv 6

Fra AarhusWiki

Lille Torv 6 er en markant adresse på et af Aarhus' centrale torve med vekslende erhvervsvirksomhed i de to bygninger, der har været på adressen.

Lille Torv 6 i 1884.

I 1800-tallet var Lille Torv 6 ejet af Magnus Lazarus som drev købmandsfirma fra bygningen. I 1835 begyndte hans bror, Nathan Lazarus, også som købmand, og de to konkurrerede fra hver sin side af Lille Torv frem til 1837, hvor de indgik i et kompagni. Herefter drev de udelukkende handel fra Lille Torv 6. På samme tidspunkt udvidede de handelen med kolonialvare. Nathan Lazarus døde i 1846, og herefter drev Lazarus firmaet videre alene under navnet N. & M. Lazarus. Udover købmandshandelen drev han også bankvirksomhed og ejede en del bygninger og jord i området.

I 1848 gik Lazarus fallit. Hvad der skete med virksomheden herefter er ukendt. I 1863 indrykkede han en annonce i avisen om, at han flyttede til København, men at hans handel fortsatte som hidtil. Han solgte i 1876 en del af sin virksomhed til Hans Holm og Co. Hans Holm og Co. overtog også bygningen på Lille Torv, firmaet blev drevet af bestyrer August Welling. Gården gik i mange år efter, at Magnus Lazarus solgte den, fortsat under navnet Lazarus’ gård.

S. F. Kuhnels tegning af bygningen på Lille Torv 6.

I 1898 blev den gamle købmandsgård ryddet for at opføre en ny bygning. Bygningen blev herefter hovedkvarter for Jydsk Handels- og Landbrugsbank og stod færdig i 1900. Bygningen blev tegnet af Sophus Frederik Kuhnel. I 1955 skiftede banken navn til Handelsbanken.

I dag ligger der en H&M butik i den gamle bank. Det er stadig muligt at se bankboksen og den oprindelige udsmykning fra banken på loft og søjler.

Kilde

  • Århus dengang og nu, fra 1971.