Lille Torv 6

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Jydsk Handels- og Landbrugsbanks hovedkvarter på Lille Torv 6. Ukendt fotograf, ca. 1902, Aarhus Stadsarkiv.
Lille Torv 6 hører til de bygningshistoriske kategorier:
Finans- og forsikrings-
institutioner
Lille Torv set mod Vestergade og Guldsmedgade. I midten står Lazarus' gård, der blev revet ned i 1898. Hammerschmidt Foto, 1895, Aarhus Stadsarkiv.
Plantegning af stueetagen fra 1898.
Kilde: Aarhus Ejendomsarkiv.

Lille Torv 6 er en markant adresse på et af Aarhus' centrale torve, Lille Torv. På adressen ligger i dag Jydsk Handels- og Landbrugsbanks gamle hovedkvarter, der opførtes i år 1900 og var tegnet af arkitekt Sophus Frederik Kühnel. Stueetagen er indrettet til butik, og er lige nu udlejet til byggekæden Silvan. I de øvrige etager har investeringsfirmaerne Sustainable Power Invest og Imbro A/S hjemme.

Den gamle bankbygning blev fredet i 1996.

Fredning

Den tidligere bankbygning, der blev opført i 1899-1900 efter tegninger af S.F. Kühnel, blev fredet i 1996. Af fredningssagen fra den 11. januar 1996 fremgår det, at fredningen blandt andet blev begrundet med, at bygningen havde de kulturhistoriske og fremragende arkitektoniske værdier, der kunne begrunde fredningen af en bygning under 100 år. "Jysk Handels- og Landbrugsbank" blev opført i italiensk rennæssancestil i overensstemmelse med tidens arkitekturopfattelse og var efter J.D. Herholdts nedrevne Nationalbank i København formodentlig det bedste eksempel på en historicistisk bankbygning. Bygningen var velbevaret i såvel det indre som det ydre og havde mange fine detaljer i murværk, vægdekorationer og snedkerarbejder.

Lazarus’ gård

I 1800-tallet lå der på Lille Torv 6 en stor bindingsværksgård, der formentlig allerede var bygget i 1597, og som strakte sig helt fra Vestergade til Tangen. I 1836 købte brødrene, Magnus og Nathan Lazarus, gården af adressens tidligere ejer, købmand Peder Laurentins enke, hvorefter den blev kendt som Lazarus’ gård.

Fra gården drev brødrene først manufakturhandel, men udvidede senere handlen med kolonialvarer og bankiervirksomhed. Nathan Lazarus døde i 1846, hvorefter Magnus Lazarus drev firmaet videre alene under navnet, N. & M. Lazarus. I 1848 gik Lazarus dog konkurs.

Gården blev efter Lazarus’ konkurs overtaget af købmandsfamilien Wilnau, hvor ejerskabet af ejendommen deltes mellem dem og Lazarus. I 1863 indrykkede han en annonce i avisen om, at han flyttede til København, men at hans handel fortsatte som hidtil. I 1876 solgte han en del af sin virksomhed til Hans Holm og Co, som herefter drev forretning i bygningen på Lille Torv under bestyrer August Welling.

Gården gik i mange år, efter Magnus Lazarus solgte den, fortsat under navnet Lazarus’ gård.

Jydsk Handels- og Landbrugsbank

I 1895 solgte Wilnau- og Lazarusarvinger den efterhånden noget slidte gård til Jydsk Handels- & Landbrugsbank. I 1898 blev den gamle købmandsgård ryddet for at opføre en ny bygning, der stod færdig i år 1900 og blev hovedkvarter for banken. Bygningen blev tegnet af Sophus Frederik Kühnel og står i dag stort set uforandret siden sin opførelse. Den fik tre etager og et solidt udseende med en facade af kvadret stenbruds- og markstensgranit på hhv. kældersokkel og stueetage samt røde mursten på 1. og 2. sal.

I år 1900 flyttede Jydsk Handels- og Landbrugsbank ind i stuen, og i 1901 indrettede Aarhus Amtsstue sig på 1. sal. Derudover lå der i bygningen kontorer til liberale erhverv.

I 1955 skiftede banken navn til Handelsbanken, og i 1990 fusionerede den med Den Danske Bank og Provinsbanken, hvorefter de flyttede virksomheden fra bankbygningen. Efter adskillige fejlslagne planer om et bruge bygningen til andre formål, satte banken den til salg i 1997.

I år 2000 rykkede Hennes & Mauritz ind i stueetagen, men lukkede i 2018, herefter har der været skiftende lejere, eksempelvis coronatestcenter, og fra 2023 en Silvan.

I bygningen er det stadig muligt at se bankboksen og den oprindelige udsmykning fra banken på loft og søjler.

Se også

Lille Torv 6 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Lille Torv 6

Litteratur og kilder

  • Kenn Tarbensen og Nicolaj Falberg Jensen: "Torvehuse", Turbine Forlaget Aarhus Byhistoriske Fond, 2021
  • Århus dengang og nu, 1971.
  • Aarhus Kommunes byggesagsarkiv: Lille Torv 6
  • Slots- og kulturstyrelsen, Fredede og bevaringsværdige bygninger, https://www.kulturarv.dk/fbb/