Jacob Kjær (1826-1909)

Fra AarhusWiki
Jacob Kjær

Farver og partikulier Jacob Kjær, medlem af Aarhus Byråd 3. januar 1870 - 31. december 1881 og 1. maj 1882 - 31. december 1887 for Det Konservative Folkeparti

Født 17. september 1826 i Viborg, død 28. juli 1909 i Aarhus. Forældre: Skomagermester Rasmus Emanuelsen Kjer og hustru Nicoline Elisabeth Friis. Ugift.


Karriere

Kjær lærte farverprofessionen i Vejle og tog 1851 borgerskab som farver i Aarhus. Allerede 1856 solgte han sin gård i Vestergade til farver P.F. Erichsen, Trauls Erichsens far og levede derefter resten af sit liv som partikulier. Han hørte "til de stille i Byen", som Aarhuus Stiftstidende skrev i sin nekrolog, "men til det sidste vedligeholdt han sin gamle Kærlighed til Aarhus. Han var en brav og sympatisk, rettænkende, konservativ Mand, der efterlader sig et smukt Minde iblandt os".

Politik

Kjær blev valgt til byrådet 3. januar 1870. Ved valget 6. januar 1882 kom han ikke ind, men ved et suppleringsvalg 1. maj samme år erstattede han jernstøber Søren Frich, der havde ønsket at udtræde. I forhold til byrådets arbejde interesserede han sig særligt for fattigudvalget og skovudvalget. Hver dag kunne man se ham gå i Riis Skov med den gamle skovfoged Knudsen og pleje og værne om skoven.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder