Hotel Jylland

Fra AarhusWiki
Hotel Jylland på hjørner af Studsgade og Nørreport.

Hotel Jylland lå på Studsgade 64-66, tidligere nr. 173, på hjørnet af Studsgade og Fægyden - i dag en del af Nørreport. Fægyden var en meget smal gade, hvilket gjorde, at man ikke kunne åbne vinduerne i den nederste del af Hotel Jylland ud mod gaden, da det ville stoppe færdsel i gyden. Hotellet havde gennem tiden mange forskellige ejere og derfor en noget kringlet ejerhistorie.

Etablering og tidlig historie

Huset var en bindingsværksgård, opført af etatsråd Eriksen. Det ældste, der kendes til gården, er, at den i 1761 er ejet af købmand Rasmus Todberg. I slutningen af 1820’erne blev den solgt til Jens Brændstrup, som begyndte en produktion af brændevin på gården. I 1838 omdannede han gården til et hotel og navngav det Hotel Jylland. En grund til hotellets placering var, at dagvognene fra Aarhus til Randers havde holdeplads i gården, hvilket gjorde, at der kom mange udenbys gæster til stedet. Det var det første sted, de kom, når de stod af vognen. Da rutebilerne senere kom til byen, holdt de også tæt på hotellet.

Jens Brendstrup overdrog hotellet til sin svigersøn Niels Rasmus Erichsen i 1848. Niels Rasmus Eriksen forpagtede i 1852 hotellet ud til Fr. J. Salomon der i denne anledning indsendte følgende annonce til Aarhus Stiftstidende : … tillader jeg mig herved at bekjentgjøre, med Tilføiende, at jeg ved prompte og billig Beværtning skal bestræbe mig for at tilfredsstille Enhver, som vil beære mig med sit Besøg." I 1857 solgte Niels Rasmus Erichsen Hotel Jylland for 20.000 rigsdaler, til kroejer J. Jensen fra Linaa. Kroejer J. Jensen fik alt inventaret med i handlen.

Udlejning af værelser

J. Jensen ændrede Hotel Jylland fra at have været rent gæstgiveri til også at udleje værelser. I 1859 annoncerede A. Brendstrup (var han forpagter, for kroeejer var jo J. Jensen?)i Aarhus Stiftstidende, at der udlejes nyrenoverede, ”propre og luftige Værelser”. I 1860 bliver gæstgivergården overtaget af A. Svane. Hver aften kunne man komme og høre musikalsk aftenunderholdning, leveret af Otterdahl og forskellige kunstnere optræder. I 1867 blev Hotel Jylland solgt af kammeråd Erichsen til værtshusholder S. Sørensen for 13.000 rigsdalere.

Etabilssement National

I 1872 blev gæstgiveriet Hotel Jylland overtaget af Jonas Nielsen. Jonas Nielsen flyttede i 1875 til Toldbod-Viinhuus, og S. Sørensen overtog beværtningen igen. I 1882 kom der billardbord til fri afbenyttelse for gæster. Hotel Jylland var på dette tidspunkt drevet af Søren Kjær. Året efter blev der indrettet dansesal og teater på hotellet. Dansesalen og teateret blev indrettet som en separat del af hotellet, kaldet ”Etablissement National”. Her kunne man se teaterstykker og koncerter for 50 øre. De optrædende i Etablissement National var musikere, sangere og komikere, der boede på hotellet. Det lukkede dog i 1888 ved S. Kjærs død.

Hotel Jylland fra 1911-1938

I 1911 overtog Søren Christensen Hotel Jylland, og fra hans død i 1925 drev hans kone Jacobine Christensen hotellet videre. Et trækplaster for Hotel Jylland var, at det lå tæt på jernbanen til Ryomgård ved Østboulevarden. Stedet annoncerede meget for at tiltrække rejsende. ”Gode Værelser, billige Priser og god Staldplads.” I hotellets velmagtsdage var der plads til 100 heste i gården.

Aarhus Kommune erhverver bygningen

Nedrivning af Hotel Jylland i august 1960

Aarhus Kommune købte Hotel Jylland i 1939 for en pris af 147.000 kr. inklusiv inventar. Kommunen lejede det ud frem til 1960. Den sidste reaturatice i Hotel Jylland var E. Simonsen.

Nedrivning af Hotel Jylland

I forbindelse med, at det stod klart, at huset ville være et af dem, der skulle nedrives i forbindelse med udvidelsen af Nørreport, var der et forsøg på at få bygningen til Den Gamle By. Museet havde dog ikke råd til at købe og genrejse det. Da Den Gamle By ikke kunne overtage bygningen, blev den revet ned i 1960.


Kilder

  • Sejrs Sedler
  • Peder Jensen: ”Huse og mennesker i en gammel gade”, 1957.
  • Bernhardt Jensen: ”Fra det glade Aarhus”, 1963.
  • Emanuel Sejr: ”Gamle Århusgader”, 1960