Niels Rasmus Erichsen (1814-1900)

Fra AarhusWiki
Niels Rasmus Erichsen

Niels Rasmus Erichsen var guldsmed, gæstgiver, kammerråd, landmand og ejendomshandler i Aarhus samt medlem af Aarhus Borgerrepræsentation i perioden 27. juli 1848 til 9. december 1858, og af Aarhus Byråd fra 6. januar 1873 til 31. december 1875.

Født 25. december 1814 i Horsens, død 31. marts 1900 i Aarhus.

Søn af snedkermester Gottfred Erichsen og hustru Maren Nielsdatter Broe.

Gift 17. februar 1843 med Charlotte Marie Bendstrup (født 18. februar 1819, død 27. september 1915 i Aarhus), datter af ølbrygger, gæstgiver Jens Bendstrup og hustru Ane Ovesen.

Karriere

Erichsen lærte guldsmedefaget i Aarhus, hvor han boede til 1838. De følgende år var han en tid i København og rejste derefter på professionen, ikke sydpå - som det ellers var skikken - men i Sverige og Rusland.

I 1842 var han hjemme igen og overtog sin kommende svigerfars gæstgivergård, Hotel Jylland, på Studsgade 64-66, som han dog undertiden forpagtede ud. Selv var han mere interesseret i ejendomshandler såvel i byen som på landet, ligesom han i stor stil opkøbte stude til eksport.

Tilværelsen som landmand

I 1857 solgte han Hotel Jylland for 20.000 rigsdalere og begyndte i 1858 som landmand på Mundelstrupgård, som han drev til 1867, hvor han igen vendte tilbage til Aarhus. I 1868 blev han formand for Aarhus Amts landøkonomiske Selskab, hvor han var meget påskønnet, og i 1872 indvalgtes han i den første bestyrelse for Foreningen af jyske Landboforeninger, ligesom han ledede denne forenings første store dyrskuer.

Man priste i landbokredse Erichsens "naturlige begavelse og hans evne til at omgås store og små samt hans ikke almindelige veltalenhed". Da tiltagende tunghørhed tvang ham til at fratræde som formand for landboforeningen i 1877, udnævntes han til æresmedlem og fik gaver overrakt, samtidig med at der oprettedes et Kammerråd Erichsens legat.

Han var i 1858 på valg i Skanderborg til Folketinget, men valgtes ikke.

Byrådet og andre poster

På grund af sine aktive interesse for korsang udnævntes Erichsen i 1868 til æresmedlem af Aarhus Sangforening og indvalgtes i 1873 i centralbestyrelsen for de jyske sangforeninger.

I to perioder, 1848-58 og 1873-75, sad Erichsen i Aarhus Byråd og var medlem af en lang række udvalg. Størst betydning fik han i Markdirektionen i 1850-57 og 1873-75, men var også medlem af eller repræsentant i udvalget vedrørende bortleje og anvendelse af Vennelyst i 1849, Vennelystkomiteen i 1852 og udvalget for vejvæsenet i 1873. Herudover var Erichsen taksationsmand i 1873-74, hegnsyns- og vurderingsmand i 1873-74, kammerråd i 1866, samt Ridder af Dannebrog i 1870.

Litteratur og Kilder