Hans Jørgen Baden (1888-1960)

Fra AarhusWiki
Hans Jørgen Baden

Overlærer Hans Jørgen Baden, skoleinspektør og medlem af Aarhus Byråd fra 1. april 1925 til 5. maj 1943 for Socialdemokratiet..

Født 30. marts 1888 i Bælum sogn, Aalborg amt, død 21. maj 1960 i København. Forældre: Lærer Niels E. Baden og Frederikke Jørgensen.

Gift 14. juli 1914 med lærerinde Asta Johanne Lykke Sørensen, født 12. maj 1888 i Højby sogn, Odense amt, død 30. juni 1958 i Aarhus, datter af lærer Hans Sørensen og hustru Thora Bendiksen.

Lærergerningen

H. J. Baden tog sin lærereksamen i 1905 på Ranum Seminarium. Han begyndte som lærer på N. J. Fjordsgades Skole i Aarhus, det selv samme år han havde fået eksamen. Her blev han til 1935. Grunden til at han forlod skolen var, at han havde fået en stilling som skoleinspektør på Ny Munkegades Skole, hvor han besad embedet indtil 1954.

Han nåede også at overtage andre lærerområder fra 1927 til 1937 var han lærer ved Arbejderskolen, og han tog sig ligeledes af aftenskolen for arbejdere fra 1930.

Medlem af eller repræsenteret i

  • Udvalget for Slagtehuset
  • Udvalget for skole-, vand- og skovvæsen

Udover Skolevæsnet brændte H. J. Baden også for boligspørgsmålene. Det medførte, at han fra 1920 og 6 år frem var formand for Århus Lejerforening. og samtidig var han medlem af De Danske Lejerforeninger.

Litteratur og kilder

Borgere i byens råd. Medlemmer af Aarhus bys borgerrepræsentation og byråd, side 25