Hans Frederik Baess (1810-1877)

Fra AarhusWiki
Hans Frederik Baess

Skræddermester Hans Frederik Baess medlem af Aarhus Borgerrepræsentation senere Aarhus Byråd 25. januar 1849 - ca. 1876 for Højre

Født i Skanderborg. I følge kirkebogen for Skanderborg skulle han være døbt 21. august 1810, og han døde 19. januar 1877 i Aarhus. Gift med Birgitte Michelsen, født i Aarhus - død 28. juli 1853 i Aarhus.

Karriere

Baess etablerede sig 1836 som skræddermester i Graven, flyttede 1849 til Mejlgade og drev en tid forretning sammen med skræddermester R. Falslev på hjørnet af Aagade og Skolegade; kompagniskabet ophævedes 1854. Baess opgav senere professionen, og levede sine sidste år som partikulier; han ejede flere ejendomme i byen.

Politik og andre poster

Fra 5. januar 1848 til sin død var Baess medlem af Borgerrepræsentationen, senere byrådet og blev i 1864 som sådan udtaget som gidsel under den tyske okkupation. I byrådsarbejdet interesserede han sig ikke mindst for sociale forhold idet han: (...)Virkede for personlig tilsyn og venlig omsorg for lemmerne i fattiggården, ligesom han roses for sit naturligt gode blik for forholdene og for selvstændig holdning. Han betegnes som en livsglad og jovial mand, og da han havde siddet 25 år i byrådet, afholdtes et ekstraordinært møde på rådhuset, hvor borgmesteren overrakte Baess Sølvkorset, og bagefter fejredes han af tidligere og daværende byrådsmedlemmer ved en middag på Hotel Royal. Baess sad i bestyrelsen for Aarhus Håndværkerforening 1855-56 og 1861-77; i Aarhus borgerlige Skydeselskab var han flere gange 'direktør'. 

Litteratur og kilder