Frederik Wilhelm Høyer (1826-1889)

Fra AarhusWiki
Frederik Wilhelm Høyer

Købmand Frederik Wilhelm Høyer medlem af Aarhus Borgerrepræsentation senere Aarhus Byråd 1. januar 1864 - 31. december 1869.

Født ca. 1826 i København, død efter 1889. Gift 17. maj 1859 i Aarhus, Vor Frue kirke, med Emilie Fransine Christine Hammershøi, døbt 30. december 1830 i Aarhus Vor Frue kirke, død 2. juni 1863 i Aarhus, datter af købmand, borgerrepræsentant Jens Pedersen Hammershøj og hustru Louise Magdalene Scheibye.

Liv og levned

Frederik Høyer tog i marts 1854 borgerskab som købmand i Aarhus og åbnede et par uger senere en ny manufakturhandel i en ejendom beliggende mellem Store Torv og Lille Torv ved Borgporten. I hvert fald i 1870'erne havde han forskellige varer i kommission fra J.R. Schjelderups efterfølger i København. I 1889 solgte han ejendommen ved Borgporten og flyttede til København. Høyer havde adskillige hverv i byens offentlige liv. I årene 1860-64 var han ligningsmand, valgt af de Højestbeskattede. 1862-64 var han medlem af Aarhus Handelsforenings første bestyrelse. I 1871 var han medlem af bestyrelsen for Aarhus Kjøbmænds Hjælpekasse og tillige kasserer og sekretær.


Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Hospitalsdirektionen 1864-67
  • Kassekontrolkomiteen 1867-68
  • Budgetkomiteen 1867
  • Kasse- og regnskabsudvalget 1869
  • Udvalget for skolevæsenet 1869
  • Kirkeinspektionen for Frue sogn 1869
  • Bestyrelsen for de fattiges kasse for Frue sogn 1878-80
  • Endvidere voldgiftsmand for jagtafløsningen 1872-77

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale

Borgere i byens råd. Medlemmer af Aarhus bys borgerrepræsentation og byråd, side 95-96